Home Suriname Nieuwe politieke partij ‘VijfNegenZeven Netwerken’

Nieuwe politieke partij ‘VijfNegenZeven Netwerken’

12
0
nieuwe-politieke-partij-‘vijfnegenzeven-netwerken’

foto

Als logo heeft de organisatie een ‘printa sibi’ en rode fayalobi, symbool voor een schone omgeving en liefde voor elkaar.


Suriname is een politieke partij rijker. ‘VijfNegenZeven Netwerken’ is dinsdagavond geproclameerd. Vooralsnog is deelname aan de verkiezingen niet op de agenda, maar willen de initiatiefnemers John Goede (tennis coach), Jupta Itoewaki (grondenrechten activist) en Ruben del Prado (publieke gezondheidszorg arts) een politiek beoefenen die in het voordeel is voor het land en alle Surinamers. Door te gaan netwerken richt de organisatie zich op de duurzame ontwikkeling van Suriname.Het drietal vormt de komende zes maanden het oprichtingsbestuur. Met negen prioriteitsgebieden afgeleid van de duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDGs is de werkwijze van de partij om netwerken van onder meer sport- en buurtorganisaties, ngo’s, verenigingen, en stichtingen met elkaar in verbinding brengen. Dit betekent volgens Goede “inclusief en dwars” door persoonlijke filosofie en partijvoorkeur, levensbeschouwing en plaats van herkomst.

“Anders dan andere politieke partijen heeft VijfNegenZeven Netwerken geen allesbepalende voorzitter”, zegt de organisatie. Zo houdt de partij op 25 mei 2023 haar eerste bestuursverkiezing; de initiatiefnemers stellen zich niet verkiesbaar voor het volgende bestuur. “We blijven gewoon lid en hebben evenals alle leden een toezichtfunctie. Als het ons niet bevalt dan stappen wij op”, zegt voorzitter Del Prado, die de organisatie voor nu leidt. Komende zes maanden is bedoeld om te netwerken en leden te werven.

Deelname verkiezingen 2025

Meedoen aan de algemene verkiezingen van 2025? Del Prado schudt het hoofd van nee. “Onder mijn voorzitterschap staat deelname aan de verkiezingen 2025 niet op de agenda. Als op 26 mei 2023 de meerderheid van de leden dat wel wil, dan doen ze mee. Dat is de democratie, maar nu is het helemaal niet de bedoeling van dit oprichtingsbestuur.”

Voor ‘597’, is gekozen omdat deze landencode je met Suriname verbindt. Als logo heeft de partij een printa sibi, symbool voor een schone omgeving, een schoon milieu en land – waar iedereen verantwoordelijk voor is. En een rode fayalobi die staat voor de liefde voor elkaar. Liefde die altijd centraal moet staan bij alles wat we denken, zeggen en doen, stelt de partij.

Financiële sponsoring geen invloed

Naast individuele leden, hoopt de partij ook vertegenwoordigers van organisaties en andere netwerken evenals die van ontwikkelingspartners buiten Suriname te verwelkomen. Het oprichtingsbestuur stelt dat “om volledig onafhankelijk te kunnen werken, zal geen enkele donatie of sponsoring, hoe klein of groot dan ook, beslissingen en het beleid van de vereniging beïnvloeden”. Financiële sponsoring zal nooit invloed mogen uitoefenen op de integriteit van VijfNegenZeven Netwerken.

Erkenning van de grondenrechten van de inheemse- en tribale volkeren is een van de prioriteitsgebieden. Itoewaki verwees naar Surinames onafhankelijkheid. De belofte van gelijkheid en kansen voor alle mensen, is ondanks de vooruitgang door de jaren heen nooit volledig waargemaakt. “De rechten op de gronden behoren toe aan de mensen die hier oorspronkelijk, al vele duizenden jaren geleden, naartoe kwamen. Onze opdracht is niet om alleen deze gebieden te beschermen.”

Helpen netwerken te identificeren

Het netwerken van de partij is al begonnen, zegt Del Prado. Er zijn al mensen die bij de oprichting adviseren, die elkaar ontmoeten en er ontstaan al netwerken vanuit bestaande netwerken. “VijfNegenZeven Netwerken gaat geen enkel netwerk opzetten, maar wij gaan helpen om netwerken te identificeren waarvan het raadzaam is dat zij met elkaar samenwerken”, legt hij uit.

Tu-mofo gon

Als politieke partij kan de organisatie “dwars door bestaande politieke partijen mensen bij elkaar brengen”, stelt de voorzitter. Hij neemt als voorbeeld prioriteitsgebied school afmaken. VijfNegenZeven Netwerken wil ernaar werken dat bijvoorbeeld de jongeren arm van de NDP en die van de NPS samenkomen en brainstormen hoe de scholieren in de schoolbanken te behouden.

Dit is momenteel ‘on kan’ in Suriname dat leden van verschillende (oppositionele) partijen gezamenlijk een probleem uitwerken. Del Prado: “Want anders ben je een tu-mofo gon. Je kunt maar lid-zijn van één partij en je werkt voor die partij, je bent alleen loyaal aan jou partij.”Politieke cultuur doorbreken


De nieuwe partij wil deze politieke cultuur doorbreken door te netwerken. “We moeten loyaal zijn aan Suriname en niet aan een partij.” Volgens Del Prado beantwoorden bestaande politieke partijen aan de gevestigde politieke cultuur waarvan het onverwachtbaar is dat daar op welke manier dan ook verandering komt in hun filosofe, hun manier van werken en werkelijk de belangen van land en volk behartigen.

“Hun structuur is niet zodanig dat zij kunnen realiseren wat VijfNegenZeven gaat doen.” Volgens de voorzitter zijn de huidige partijen qua opzet opgericht voor de verkiezingen, “daarom hebben ze ook meegedaan. Wij zijn netwerken waarbij iedereen en alle groeperingen van mensen die werken in een van de negen gebieden die kunnen met elkaar netwerken”, zegt hij.

Samen met de medeoprichters, stelt Del Prado zich zijn partij als een associatie van netwerken voor, die democratisch ingediende ideeën en strategieën samenbrengt en geen populistische opvattingen of overtuigingen nastreeft. “Deze associatie is geen samenwerking van redders, klagers of slachtoffers, maar een ontmoeting van betrokken en attente personen die willen leren en vooral oplossingen willen aandragen.”