Home Suriname Reactie: Onafhankelijkheid van Suriname nader beschouwd

Reactie: Onafhankelijkheid van Suriname nader beschouwd

23
0
reactie:-onafhankelijkheid-van-suriname-nader-beschouwd

foto


Ik behoor niet tot de vaste inzenders van stukken in de media en dit is zeker geen poging om verandering in die status quo te brengen. Er is een aspect in het artikel De onafhankelijkheid van Suriname nader beschouwd, dat vraagt om een reactie. Het gaat niet om de strekking van het artikel en het is zeker geen aanval op de persoon van de heer Eersteling.

Mijn reactie beperkt zich tot de stelling dat de Partij van de Arbeid (van toenmalig premier Den Uyl), lid was van de comintern (communist international).

Het gaat om de volgende passage: “De PvdA was lid van de commintern (communist international). Deze organisatie pleitte of stimuleerde de derde wereldlanden om zich vrij te vechten van het kolonialisme. De communisten hadden zich eraan gecommitteerd elke kolonie die naar onafhankelijkheid streefde, bij te staan. De PvdA heeft als lid van commintern zich keurig gehouden aan de commitment van de organisatie.”

De PvdA is lid van de Socialistische Internationale, niet van Communist International.

Wie verder wil spitten kan het verifiëren bij de PvdA.

Marlon A. Romeo