Home Suriname Fols stelt minister Levens ultimatum tot maandag

Fols stelt minister Levens ultimatum tot maandag

16
0
fols-stelt-minister-levens-ultimatum-tot-maandag

foto


Het presidium van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) wil uiterlijk maandag 14 november uitgenodigd worden door minister Marie Levens van Onderwijs. Indien dat niet gebeurt, zal de federatie genoodzaakt zijn het veld te mobiliseren ter uitvoering van een actiemodel. Gisteren heeft de bond de minister weer een brief geschreven. De Fols is niet te spreken over dat Levens op een aantal brieven niet heeft gereageerd.

De Fols heeft een aantal punten ingediend uit het Fols-secundair pakket die volgens het Onderhandelingsorgaan van de Overheid (OO) op het terrein liggen van het ministerie. Het gaat om:

A. Het secundair pakket met als datum 15 juni 2022;

B. Het schrijven gedateerd 2 augustus 2022 waarin Fols om informatie/toelichting vroeg over het SZF-verzekeringspakket;

C. De brief van 2 november 2022 betreffende het ingediende secundair pakket van 15 juni 2022 alsook de toekenning van de permanente educatie en de toelage ondersteuning afstandsonderwijs aan parttimers. 

De federatie heeft vanaf het aantreden van de minister het ministerie de volledige ruimte geboden om het onderwijsbeleid uit te voeren ofschoon de Fols tijdens de uitvoering daarvan, op diverse beleidspunten kritieken had en nog steeds heeft.  Een evaluatie over de afgelopen maand oktober 2022 rond de start van het studiejaar 2022-2023 heeft veel vraagstukken naar bovengehaald waarover het onderwijsveld zeer ontevreden is, o.a.:

• Het tekort aan meubilair;

• Het niet beschikken over schoonmaakmiddelen ten behoeve van o.a. het schoonmaakpersoneel;

• De problematiek rond de overvolle klassen als gevolg van het doorstromen van de leerlingen;

•  Op het BLTO komt het voor dat er voor bepaalde vakken geen leerkrachten zijn waardoor de leerlingen die specifieke lessen niet kunnen volgen en weggestuurd worden;

• Er zijn nog steeds leerkrachten die het doorstroom/voortgangsrapport niet begrijpen; daargelaten dat het bijhouden van het voortgangsschrift dat veel van de privétijd van onderwijsgevende in beslag neemt;

• Veel onduidelijkheid over leerjaar 9 en 10;

Daarnaast maakt de Fols zich ook zorgen over het fenomeen van gangvorming op de LBO/LTS scholen. De veiligheid van leerlingen en de leerkrachten die niets met dit fenomeen te maken hebben, wordt daardoor ernstig in gevaar gebracht.

In haar jongste brief geeft de Fols aan dat de hierboven opgenomen zorgpunten ervoor zorgen dat het onderwijsveld onrustig begint te worden met daarbovenop het feit dat de leerkrachten op alle niveaus naast hun reguliere werkzaamheden, overlevingsstrategieën moeten bedenken -hoe na de uitbetaling van het salaris aan het einde van elke maand- de daaropvolgende maand zonder al te veel kleerscheuren halen.  

Dat het land in een crisis verkeert, is alom bekend, maar zo ernaar blijven kijken als vakorganisatie en doen alsof er niets aan de hand is, kan o.a. het verzuim van de leerkrachten in de school doen oplopen met alle nare gevolgen van dien, stelt de Fols.Tot de Fols-lidorganisaties behoren: De Katholieke Onderwijzers Bond, KOB, De Christelijk Onderwijzersbond Broederschap, COB, De Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond, SOB, De Islamitische onderwijzers Bond, IOB, en Bond van leraren bij het Technisch Onderwijs, BLTO.