Home Suriname 6 MSc-afgestudeerden in samenwerking met ABS

6 MSc-afgestudeerden in samenwerking met ABS

20
0
6-msc-afgestudeerden-in-samenwerking-met-abs

foto

De afgestudeerden Naomi Caupain (links) en Selvin Bisschop. Beiden zijn werkzaam bij het ABS. (Foto: IGSR)


Selvin Bisschop en Naomi Caupain hebben de masteropleiding Research Methods succesvol afgerond. Beide afgestudeerden zijn werkzaam bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Voormalig directeur Iwan Sno deed het verzoek aan het Institute for Graduate Studies and Research voor het aanbieden van een masteropleiding met verdiepende statistische onderzoekmethoden en technieken.

Deze opleiding startte in 2017 waar 6 van de 22 studenten ABS medewerkers waren. De rol van Sno bij deze opleiding is niet alleen geweest in het voorzien van de mogelijkheid van upgrading van zijn personeel maar heeft hij ook toegang geboden aan de studenten van de opleiding om gebruik te maken van databestanden die doorgaans niet publiekelijk beschikbaar zijn. Hiernaast heeft hij ook als externe begeleider gefungeerd. Opleidingscoördinator Rosita Sobhie blikt tevreden terug op de samenwerking met het ABS en stelt dat Sno een voorbeeld directeur is geweest. Samen met het coördinatieteam is gekeken om de medewerkers van ABS die reeds veel praktijk ervaring hebben met de organisatie van veldonderzoeken , die statistische tools aan te reiken om verdiepende analyses te maken.

Bisschop die donderdag afstudeerde met het onderwerp Data imputatie technieken: Een toepassing op Census Arbeidsinkomen, heeft met zijn onderzoek laten zien dat er mogelijkheden zijn om onderzoeksdata die vanwege lage respons niet wordt gepubliceerd aan een nader onderzoek te onderwerpen en middels imputatie technieken toch bruikbare formatie te publiceren. Hij deed zijn onderzoek voor de inkomensdata welke sinds 2004 niet zijn gepubliceerd.

Caupain heeft met haar onderzoek naar een multidimensionale benadering van kinderarmoede ook uniek werk verzet. Zij heeft een nationaal meetinstrument samengesteld door het kind centraal te stellen. Uitgaande van de leef- en woonomstandigheden van het kind, diens gezondheidssituatie, veiligheid en bescherming, is bepaald hoeveel kinderen blootgesteld worden aan het risico op armoede. Caupain komt op een kinderarmoede cijfer van 12%, welke aangeeft dat deze kinderen achterstand hebben op de vele meetindicatoren.

Hiernaast stelt zij ook vast dat ongeveer 14% van de kinderen ‘near–poor’ zijn, dat wil zeggen net boven de armoedegrens zitten en een uiterst hoog risico hebben om in armoede te vervallen. Zij benadrukt dat kinderen met haar meetmethode zowel in rijke als arme huishoudens kunnen voorkomen omdat, verwaarlozing en het op een gewelddadige manier disciplineren, van kinderen ook aspecten zijn die zij heeft meegenomen. Haar onderzoek laat zien dat met name kinderen in het binnenland en kinderen in de leeftijdsgroep 0-2 jaar hogere incidentie armoede vertonen dan de andere kinderen.

De thesis van beide studenten is beoordeeld door de commissieleden: dr. Dekkers, dr. Sobhie en drs. Sno, MSc. Bisschop en Caupain zijn respectievelijk de 14e en 15e afgestudeerden van deze masteropleiding.

Een elektronisch exemplaar van hun thesis is te verkrijgen bij het secretariaat van het instituut.

E-mailadres: igsr@uvs.edu

Opleiding Research Methods/IGSR