Home Suriname Tsang: Pas na 27 maanden beleidsombuiging aangekondigd

Tsang: Pas na 27 maanden beleidsombuiging aangekondigd

25
0
tsang:-pas-na-27-maanden-beleidsombuiging-aangekondigd

“De president kondigt in zijn jaarrede aan dat er een beleidsombuiging moet komen. Wij zijn blij dat hij eindelijk de oppositie gelijk geeft, om het desastreuze beleid om te buigen en te gaan naar een veel socialer beleid. Jammer dat het 27 maanden heeft geduurd voordat hij heeft ingezien en het volk is ondertussen sterk verarmd, maar het is ten minste een stap in de goede richting”. Dit zei Assembleelid Stephen Tsang (NDP) maandag tijdens de algemene politieke beschouwingen.

Het Assembleelid vraagt dat de Open Markt Operaties (OMO’s) ook wordt omgebogen, want het werkt niet en verrijkt slechts de particuliere banken. Ex-minister Gillmore Hoefdraad en ex-governor Robert van Trikt, zijn volgens hem gevonnist voor het bevoordelen van de Staat en het benadelen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Uit de cijfers van de CBvS blijkt nu dat de bank juist voordeel heeft gehad met de beleidsmaatregelen. “Maar nu worden met OMO’s staatsmiddelen aangewend om particuliere instanties rijkelijk te bevoordelen. Hoe is dit dan niet strafbaar? Het inzetten van strafrecht als politiek wapen tegen voorgaande beleidskeuzes, heeft precedenten geschapen en zal voor grote problemen zorgen bij de uitvoerende macht”.

Het saboteren van de Valutawet, is de grootste reden dat de regering nu de wisselkoers niet in bedwang heeft, meent Tsang. De noodzakelijke maatregelen in die wet zijn voor 2.5 jaar stilgelegd door deze regering, toen in de oppositie. De Valutawet was bedoeld om de macht over de wisselkoers terug te brengen naar de CBvS en niet in handen te laten, van particulieren en de Deviezencommissie. Dat er nu delen van die wet worden uitgevoerd is goed, maar het had niet zover hoeven komen met de wisselkoers.

“Mensen leven al twee jaren in armoede door de vele devaluaties en de ellende wordt steeds groter, zoals voorgaande sprekers hebben aangehaald. Ik vraag aandacht voor de pensioentrekkers. Mensen hebben 20 tot 30 jaren gewerkt voor de overheid om nu rond te moeten komen met een karig pensioen. Mensen kunnen niet meer uitkomen, zelfs met  een 3.000 – 4.000 SRD per maand”, voerde Tsang aan.

“Ik wil hier ook aandacht vragen voor dierenleed. Steeds meer huisdieren worden gedumpt vanwege de onbetaalbare dierenvoeding. Ik vraag dat de regering heroverweegt om toch dierenvoeding op de lijst van basisgoederen te plaatsen en incentives voor lokale producenten. We hebben de wet dierenwelzijn aangenomen en het is een ieders plicht om het dierenleed te helpen verminderen middels het beleid.”

De criminaliteitsbestrijding heeft gefaald, de verkeersveiligheid heeft gefaald, betoogde het Assembleelid. “Er zijn meer agenten nodig om burgers te beschermen op straat, maar honderden zijn ingezet om de regering en zelfs friends en family te beveiligen. Ik vraag dat ook dit beleid onmiddellijk wordt omgebogen.”

Ook het beleid voor volksgezondheid heeft sterk gefaald en moet worden omgebogen. Bazokaarten zijn ingetrokken, om ze weer langzaam te verdelen. HAPS zijn gesloten om ze onder een andere naam (RGD) weer te openen. Cubaanse artsen en verpleegkundigen zijn weggestuurd om ze weer terug te halen. Het zijn kenmerken van een rancuneus beleid zonder visie en geen ontwikkeling brengt. Het resultaat is dat de gezondheidszorg op een dieptepunt is, waar artsen en verpleegkundigen wegtrekken en waar ziekenhuizen in grote problemen zijn, waar kinderen en baby’s onnodig doodgaan. Om niet te spreken over de nierdialyse, stelde Tsang.

Ondanks het tekort en de toezegging van de minister, blijven er drempels om afgestudeerde artsen uit vooral Cuba en China in te zetten. “Ik vraag wederom aandacht omdat ze maar niet aan de Hisuri opleiding kunnen beginnen en het is schandalig wanneer we weten dat er een tekort is aan medici.”

Een andere dringende zaak die Tsang besprak, is het rapport van Nimos en de universiteit over alarmerende concentratie van kwikdampen in Paramaribo Noord en het centrum. “Het ministerie van ROM heeft aangekondigd dat er een traject wordt ingezet om de concentratie kwikdampen te verlagen. Wat houdt het traject in en hoe snel wordt het verholpen? Is het nodig om de inwoners eventueel te evacueren? Is er een risico analyse gemaakt door Volksgezondheid? Waar blijft de voorlichting? De gezondheid van honderdduizenden burgers die in Paramaribo wonen staan op het spel en ik vraag u bijzondere aandacht.”