Home Suriname Asabina: Land wordt geteisterd door crises

Asabina: Land wordt geteisterd door crises

76
0
asabina:-land-wordt-geteisterd-door-crises

foto

BEP-fractieleider Ronny Asabina tegen regering: Falen is een levensles.


Het land wordt geteisterd door extreme armoede en ondervoeding. Er heerst crisis alom wat leidt tot desastreuze gevolgen, waaronder imagoschade. Wij hebben meer dan 50 verschillende crises geïdentificeerd en geïnventariseerd”, zei BEP-fractieleider Ronny Asabina gisteren in De Nationale Assemblee. Hij behandelde er 20 wegens tijdslimiet. In sneltreinvaart somde de politicus al zijn punten op. President Chan Santokhi komt donderdag aan het woord en zal ingaan op diverse vraagpunten die naar voren zijn gebracht door acht Assembleeleden.

“Als wij de balans opmaken, kijken wij reeds geruime tijd aan tegen een financiële crisis, economische crisis, er is sprake van schuldencrisis, gezondheidscrisis, onderwijscrisis ((leerachterstanden, die tot grotere economische kosten leiden, maar ook de risico’s van een ’te vrouwelijk’ onderwijssysteem). Werkgelegenheidscrisis (geen fatsoenlijke salarissen en gezonde pensioenen, deurwaarders maken overuren, omdat klanten betalingsregelingen niet kunnen nakomen en of rekeningen niet kunnen betalen), concurrentiecrisis (heel veel belangrijke informatie wordt de samenleving, maar meer nog de lokale ondernemers tegen beter weten in onthouden, die oneigenlijke concurrentie in de hand werkt. Actueel is de verkoop van de aandelen van Rosebel Gold Mines.

Asabina vervolgde: “Koopkrachtcrisis (nog steeds geen koopkrachtherstel en -behoud, -verruiming, lonen die in sommige gevallen weliswaar sterk gestegen, maar inflatie is veel hoger, dus per saldo koopkrachtverlies). De valutacrisis (geen efficiënt werkende vreemde valuta markt), wisselkoerscrisis (wisselkoers niet stabiel en gezond) kader-, capaciteits- en competentiecrisis (laagopgeleiden, functionarissen die niet berekend zijn voor hun taken zijn in strategische functies geaccommodeerd, en alsof dat niet genoeg is voelt men zich overgekwalificeerd, als u het ons vraagt, de oorzaak van de meeste problemen”, las Asabina haast met ingehouden adem voor.

In heel Suriname, op vele gebieden, in de wijken is de president presidentiële commissies aan het benoemen. Recentelijk heeft de president aangekondigd dat hij in hoogst eigen persoon krutu’s in alle ressorten zal beleggen, de wijken, districten en binnenland, “alsof het omspanningsvermogen of the span of control van ieder mens niet beperkt is, ook die van onze president. Nee, wij zijn bang dat de president op termijn door de bomen het bos niet meer zal zien. De president moet onder alle omstandigheden een helikopter view hebben, de regering mag geen paniekvoetbal spelen; het kabinet mag geen symbol staan voor een wij en zij regering).

De brain-drain neemt ergere vormen aan zodanig dat er ook een brain-drain crisis is, meent Asabina. Er is een morele crisis (decadentie en grensoverschrijdend gedrag nemen schrikbarende vormen aan, “vooral als je meemaakt aan wie jongeren zich moeten voorspiegelen, macho-gedrag, het is onvoorstelbaar wie zich allemaal aandienen als rolmodellen, haatzaaiende uitlatingen, kortom ongeoorloofd gedrag, welke zich niet alleen in de privésfeer voltrekken. De regering zit en kijkt ernaar. Daarom pleiten wij voor het opzetten van een reddingsplan om de morele crisis te lijf te gaan. Het moet gaan behoren tot onderdeel van het sociaal plan, want gezonde normen en waarden raken steeds meer en meer zoek)”.

Er is een identiteitscrisis, ter illustratie minachtende, brutale, schaamteloze, schofferende en respectloze uitspraken en bejegening van buurland Guyana worden met een ke poti en saka fasi mentaliteit beantwoord, “alsof wij rood staan bij Guyana, alsof wi abi den paiman…”. De indruk bestaat volgens de politicus dat de regering onder één hoedje speelt met het buurland. Cultuur en politieke crisis (sprake van wanverhoudingen, rivaliteit, gekibbel, akkefietjes en spanningen in de coalitie door onenigheid over afspraken op velerlei gebieden, ongezonde cultuurverschillen binnen het kabinet, een beleid van vingerwijzing, van een a no mi beleid).

Asabina voerde aan dat bestuurs- en leiderschapscrisis (reshuffling mislukt, terugdringen friends en family benoemingen lopen klem. Besluiteloosheid, maar ook spanningen bij de aanpak van misstanden. Hij verwijst naar een scala aan schandalen en misstanden; Sabaku en SLM schandaal, veiligheidscrisis (toename en verruwing van de criminaliteit, bendegeweld heeft zijn intrede gedaan in ons land, de vele afrekeningen, grensoverschrijdende criminaliteit, drugsdoorvoerland, een narco Staat bij uitstek geworden. Nooit eerder is het volgens Asabina zo brutaal geweest met de handel in drugs. Vrij recentelijk heeft de Franse minister van Justitie een bliksembezoek, maar een goed voorbereid werkbezoek van enkele uren aan Suriname gebracht.

Er heerst een wooncrisis, milieucrisis, constitutionele crisis (hoe verder met uitspraak van het Constitutioneel Hof over kiesregeling), integriteitscrisis (studeren wordt niet meer gestimuleerd en gewaardeerd, loyaliteit wordt gewaardeerd boven bekwaamheid, de samenleving is in de ban van corruptieschandalen). “Het vertrouwenscrisis (het vertrouwen in de regering heeft een duikvlucht gemaakt, ook het vertrouwen van het IMF is behoorlijk geschaad, wij worden op de vinger getikt)”.

“Reeds geruime tijd worden wij geteisterd door extreme crisis in de zorgsector, die met de dag minder toegankelijk en minder betaalbaar wordt gehouden. Kortom, onze gezondheidszorg staat op instorten. Het aanbieden van passende zorg en beheersing van zorgkosten is nagenoeg niet meer mogelijk. De financiële positie van de zorginstellingen is sterk achteruitgegaan sinds de liberalisering van de valutamarkt, met name het vrij laten van de koers. Het heeft geleid tot hogere exploitatiekosten en krappere toegang tot zorgkapitaal”, voerde Asabina aan.

De solvabiliteit en liquiditeitspositie van de zorginstellingen zijn sterk achteruitgegaan, symptomen als een groot gebrek aan essentiële medische hulpartikelen, stagnatie van en tekort aan medicijnen, het monitoren van patiënten met de dag een grote uitdaging blijft, personeelstekort”. Dit mede als gevolg van een sterk personeelsverloop en brain-drain. Er zijn lange wachttijden en alarmerende traagheid van het systeem, waarde- en kwaliteitsverminderingen in de zorg zijn aan de orde van de dag. “Bedrijfseconomisch bekeken zouden de meeste ziekenhuizen failliet verklaard moeten worden. Wij vragen aandacht voor een samenhangend, transparant, meetbaar, controleerbaar en uitvoerbaar zorgbeleid, met bijbehorende plannen en programma’s als onderdeel van het sociaal plan. Graag vernemen wij de hoogte van het zorgbudget in het sociaal plan”.