Home Suriname PALU: Regering berooft volk om rijken rijker te maken

PALU: Regering berooft volk om rijken rijker te maken

43
0
palu:-regering-berooft-volk-om-rijken-rijker-te-maken

foto


Volgens de cijfers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijkt dat deze inmiddels meer dan SRD 1.5 miljard aan rente heeft uitbetaald aan banken en verzekeraars. Dat is gebeurd omdat deze instellingen gedurende korte tijd een hoeveelheid SRDs aan de CBvS in bewaring hebben gegeven. De uitleg die de CBvS eraan geeft is dat daarmee SRD’s uit roulatie worden gehaald, waardoor de vraag naar dollars zal dalen en zo ook de wisselkoers. Maar zelfs een kind kan uitrekenen wat er gebeurt wanneer de CBvS na korte tijd alweer de ‘geleende’ SRDs teruggeeft en daar bovenop nog eens meer dan SRD1.5 miljard aan rente uitbetaald, zonder dat er extra productie tegenover staat. De PALU is van mening dat dit neerkomt op monetaire financiering waarmee de banken en verzekeraars zijn verrijkt terwijl het volk verarmd onder toeziend oog van het IMF en de ‘deskundigen’ van de CBvS. Bewust wordt de SRD gedevalueerd, het volk beroofd en in de armoede gedrukt om rijken rijker te maken.

Koers omhoog

In het IMF-programma dat dus zogenaamd een Surinaams programma was, is opgenomen dat deze Open Markt Operaties (OMO’s) worden gefinancierd door de daarbij behorende US-dollar lening van het IMF. Hoe het ook zij, de rente voor de Termijn Deposito’s (TDs) wordt betaald in SRDs en die komen gewoon als extra SRDs in omloop. Met deze kromme redenering is dus meer SRDs via banken en verzekeraars in de Surinaamse economie in omloop gebracht onder toeziend oog van het IMF, terwijl de bijbehorende US-dollars in de kluizen van de CBvS opgeslagen zijn. Het meest belachelijke is dat na afloop van de termijnen, het basisbedrag van de TDs opnieuw worden ingezet in nieuwe OMO’s. Zo worden ‘legaal’ juist meer SRDs in de samenleving gepompt. Maar was het juist niet de bedoeling om de grote hoeveelheden SRDs uit de samenleving te halen? Geen wonder dat de koers op straat mede door de OMO’s omhoog wordt gestuwd en het volk verarmd.

Geen afroming

Toen de OMO’s begonnen in juli vorig jaar, was de door de banken en verzekeraars gevraagde rente nog 12.7%. Inmiddels is de rente geklommen naar 92.3% en na een kleine terugval wederom geklommen naar 84.9% bij de laatste veiling. Deze hoge rente wordt momenteel niet doorberekend aan de consument die SRDs sparen bij de banken. Als dat zo zou zijn zouden Surinamers met veel SRDs thuis nog gestimuleerd worden om die SRDs bij de banken te beleggen en zou er zo nog een beetje afroming kunnen plaatsvinden. Deze stimulerende maatregelen blijven uit. En dus blijven de miljarden SRDs bij de banken en verzekeraars en die zullen deze SRDs ook weer waardevast willen maken of minimaal in de samenleving in omloop brengen middels investeringen.Bewuste devaluatie


Waarom de regering doorgaat met deze zeer discutabele OMO’s is nog zeer onduidelijk. Wat duidelijk is is dat de meer SRDs in de samenleving ertoe bijdragen dat de SRD op dit moment devalueert. Waarom wordt dit bewust gedaan? Wie heeft er belang bij dat banken en verzekeraars verrijkt worden ten koste van het volk?

Investeren in eigen economie

De rentebetalingen van meer dan SRD 1.5 miljard hadden liever ingezet kunnen worden om de productie te stimuleren en daarmee meer werkgelegenheid voor bijvoorbeeld jongeren te creëren. In de visie van de PALU hadden deze gelden op deze wijze ingezet ook de Surinaamse economie kunnen voorbereiden op de miljarden oliedollars die zo meteen het land zullen binnenstromen.

Lering trekkend uit wat er in Guyana gebeurt zullen we nu reeds moeten investeren in onze eigen economie om zo de miljarden US-dollars te kunnen verwerken. Doen we dat niet, dan zal ‘Dutch Desease’ hard toeslaan: de SRD zal in waarde toenemen, de Surinaamse exportproducten te duur worden en toeristen zullen ons land mijden vanwege de dure producten. Ondertussen zal een schaarste ontstaan aan deskundige dienstverleners, grond en huizen door de toenemende vraag. Bij een voortzetting van dit beleid zal slechts een kleine Surinaamse elite zich verrijken en bij het binnenkomen van de miljarden oliedollars nog rijker worden. Het gewone volk zal het nakijken hebben…