Home Suriname Casinohouders moeten verplicht investeren in hotel

Casinohouders moeten verplicht investeren in hotel

36
0
casinohouders-moeten-verplicht-investeren-in-hotel

foto

Asis Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs.


Bij de behandeling van de Wet Casinowezen zei Asis Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs, dat men geen vergunninghouder van een casino kan zijn zonder een hotel. De minimale investering in het hotel zou US$ 20 miljoen moeten bedragen met maximaal 100 kamers. Dit geldt voor Paramaribo waar het aantal casino’s is vastgesteld op maximaal 5. Er is ook voorgesteld om voor Wanica en de grensdistricten maximaal 2 casino’s toe te staat met een minimale investering van US$ 10 miljoen met minimaal 75 kamers. Voor de overige districten is maximaal 1 casino voorgesteld met een minimale investering van US$ 7.5 miljoen met minimaal 60 kamers. Gajadien zei dat hiermee werkgelegenheid, economische ontwikkeling en bevordering van toerisme wordt bevorderd.

In de wet is opgenomen dat de minister de vergunning verstrekt. Gajadien vindt dat de president de vergunning verstrekt. In de wet is opgenomen dat er maximaal 20 casino vergunningen verleend kunnen worden, maar conform de indeling van Gajadien komt dat op 17. Hij is het niet eens dat een vergunning pas verstrekt wordt na drie jaar operationeel te zijn. Hij meent dat als de mensen voldoen aan de zware eisen die gesteld zijn men niet drie jaar hoeft te wachten op een vergunning.

Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, zei dat hij de onderbouwing mist voor de verdeling van het aantal casino’s per district, het maximaal aantal en de minimale investering die gepleegd moet worden. Sham Binda (VHP) wilde weten op basis waarvan men gekomen is op 100 kamers. ”Is er enige studie gemaakt? Hoeveel toeristen hebben we die de 100 kamers gaan vullen? Het is een grote investering om een complex te vinden en een nieuw gebouwen op te zetten met kamers. We moeten voorzichtig zijn dat we belangen van andere mensen hier vooropstellen, want er zijn maar enkelingen die dat geld hebben om die investering tedoen, waardoor we andere mensen die zich aan de regels houden uitsluiten. Ik ben niet van plan om hier te pleiten voor mensen die kapitaalkrachtig zijn om miljoenen te gaan investeren”, stelde Binda.

Barkat Mohab-Ali (VHP) wilde weten wat de onderbouwing is voor ons land om in totaal 17 casino’s te hebben op een bewoner aantal van 600.000. Dit terwijl landen als Nederland in totaal 14 en België 9 casino’s hebben. Melvin Bouva (NDP) haalde aan dat er nu 17 vergunningen zijn voor casino’s met een totaal andere verdeling dan is voorgesteld. Hij vroeg hoe er zal worden omgegaan met de bestaande vergunningen. “Gaat alles terug naar 0? Wordt de telling vanaf dit moment gedaan? Wat is de onderbouwing ten aanzien van districten”, vroeg Bouva. Ann Sadi (NDP) zei dat casino’s in grensdistricten alleen verloedering brengen, omdat er geen controle is. Mensen raken verslaafd en maakte zich zorgen over de uitwerking in de districten.

Gajadien zei dat iemand die US 20 miljoen investeert in een hotel in Paramaribo, zijn geld niet gaat terugverdienen met de Surinaamse samenleving. Hij legde uit dat voorheen casino’s werden gebouwd met de bedoeling toeristen aan te trekken, maar dat er niets daarvan terecht is gekomen. Nu is besloten dat men moet investeren in een hotel. “Als je een investering pleegt ga je ervoor zorgen dat je chartervluchten doet om ervoor te zorgen dat je je geld terugverdient. Laten we kansen creëren om de toeristensector te bevorderen”, sprak Gajadien. Over de onderbouwing over het aantal zei hij dat er 20 vergunningen zijn uitgegeven en dat er nu gesproken wordt over 17. “Je mag altijd in een hotel investeren, maar als je een casino wenst te hebben met je ervoor zorgen dat je de investering pleegt. Laten we werkgelegenheid creëren, laten we toerisme bevorderen”, zei Gajadien.

In de wet zal de vergunning niet meer aan een persoon verhuurd worden, maar aan een NV. Dit om te voorkomen dat vergunningen doorverhuurd worden aan derden. De casino’s moeten ook voldoen aan de Wet op de Jaarrekening waarbij geen aparte administratie gehanteerd moet worden voor het hotel en het casino. Asabina wilde weten in hoeverre de link is gelegd met belastingwetten bij de totstandkoming van deze wet. “Casino’s betalen 50% winstbelasting en hotels 36%. Moet de administratie separaat gehouden worden?”, vroeg Asabina.

Binda vroeg wie de casino’s controleert, omdat het bekend is dat er veel money laundering plaatsvindt en dat meestal de casino’s een mogelijke bron van witwassen zijn. Gajadien zei dat niemand zoveel miljoenen gaat investeren in een casino om zich niet aan de wettelijke regels van het land te houden. In de wet is 50% opgenomen voor inkomstenbelasting uit het casinobedrijf en hotel. Daar moet men kijken of de algemene regel van 36% gehandhaafd zal worden en verder specifieke belastingvormen te hanteren bij tafels en machines zoals opgenomen in de casinowetten.

Over de Wet Toezicht en Controle Kansspelen zei Gajadien dat er duidelijke richtlijnen uitgevaardigd moeten worden om de doelen van de wet te realiseren. Volgens hem gebeurt het veel in ons land dat mensen die weken binnen instituten informatie van de ene persoon doorspelen aan de andere. “Dit is niet goed. We zegen zo een persoon voldoet niet, maar de sanctiemaatregelen zijn pover”, stelde Gajadien. Hij is van mening dat wij serieuzer moeten omgaan met personen die uit hoofde van hun verantwoordelijkheden zoveel bevoegdheden krijgen. Er moeten volgens hem betere criteria vastgesteld moeten worden met betrekking tot het aannemen van personeel. Deze mensen moeten ook behoorlijke salarissen en secundaire voorzieningen bieden. Ook moet in de wet opgenomen worden dat alle personeelsleden jaarlijks een verklaring moeten afleggen over hun vermogens en nevenfuncties.

Over de uitdagingen zoals anti-money laundering, en verslavingen zei Gajadien dat wij ervoor moeten waken dat we juist vanuit een negatieve perceptie regelgeving tot stand brengen terwijl we ze juist moeten omzetten tot kansen en ervoor zorgen dat we voldoen aan de Financial Actions Taskforce regels, de technologische innovaties kunnen bijbenen, kansspelen goed kunnen monitoren en de relatie tussen kansspelaanbieders en controle-instituten zo goed mogelijk proberen te houden.