Home Suriname Reactie ministerie van LVV op artikel: Stuivertje wisselen

Reactie ministerie van LVV op artikel: Stuivertje wisselen

32
0
reactie-ministerie-van-lvv-op-artikel:-stuivertje-wisselen

foto


Op 23 oktober verscheen een ingezonden stuk van het DNA-lid Remi Tarnadi getiteld Stuivertje wisselen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) betreurt de tendens in het artikel en had het niveau van deze volksvertegenwoordiger, die zich voordoet als kenner van de rijstsector, hoger ingeschat.

Als onderdeel van de vorige 2 regeringen diende hij te weten dat pompgemaal Wakay in 2009 haar laatste grondige onderhoudsbeurt had gehad. Daarna is geen enkel poging meer ondernomen voor verdere onderhoud. Zijn bewering dat in 2019 nieuwe pompen waren aangeschaft, kennelijk voor vervanging van de Wakaypompen, zijn nergens te bekennen.

Misschien dat hij ons kan uitleggen bij wie deze pompen thuis liggen, evenals een deel van de tracktoren uit Iran en de in 2013 met gelden van Directoraat Visserij aangekochte nieuwe CAT-320 graafmachine en een nieuwe MF tracktor met maaier. Kan het geachte lid ons ook uitleggen wat de aanpak is geweest om de pompen te Wageningen pompgemaal en het 19 pompen project geïnstalleerd te krijgen, waarbij contracten zijn aangegaan zonder dat alle procedurele stappen zijn gevolgd conform de wet. Het gaat hierbij om contracten die zijn getekend zonder goedgekeurde afwijkingsresoluties.

Inderdaad is vorig jaar Pasman, toen geen van de 4 pompen functioneerden, met interventie van LVV ingeschakeld om 2 gerepareerd te krijgen. Hierbij zijn pompen 2 en 3 dusdanig gedemonteerd geworden voor nodige onderdelen, dat deze slechts door vervanging operationeel gemaakt zullen kunnen worden.

Door naar de offerte van 28 januari 2021 te verwijzen leeft de heer Tarnadi nog in de prehistorie. Hij heeft het over een offerte voor het herstellen van de pompen 2, 3 en 4 voor het totaal bedrag van 6 miljoen Euro zoals door LVV opgevraagd zou moeten zijn. Hij heeft niet eens door dat op 26 juli 2022 een openbare inschrijving is geweest voor het compleet vernieuwen van pompen 2 en 3 en reparatie van pomp 4 voor het total bedrag van 5.631.500 euro. Het bedrijf Naturata Reliability, volgens overlegde documenten partner van het bedrijf Stork in Nederland die de pompen zelf bouwt, was de enige inschrijver.

De schandalen waar de heer Tarnadi naar verwijst worden door mensen als hemzelf verzonnen om de regering in kwaad daglicht te stellen.