Home Suriname 1 november start registratie ‘BTW plichtigen’

1 november start registratie ‘BTW plichtigen’

35
0
1-november-start-registratie-‘btw-plichtigen’

foto

Maurice Brahim van Fernandes Autohandel, minister Albert Ramdin, Jennis Asraf van Telesur, de directeur van Belastingdienst, Ismaël Kalaykhan. (Foto: René Gompers)


Vanaf 1 januari 2023 zal iedereen die iets koopt BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) betalen. Dit is een belasting op de prijs die men betaalt voor goederen en diensten. De BTW is vastgesteld op 10 procent. De Belastingdienst begint op 1 november officieel met het registreren van ‘BTW plichtigen’. Dit zijn ondernemers en bedrijven met een omzet van meer dan SRD 1 miljoen per jaar. Met de komst van de BTW zal de omzetbelasting vervallen. De regering is nog bezig na te gaan in hoeverre zij de loon- en inkomstenbelasting gaat aanpassen.Vrijdag is op ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, uitgelegd over de stand van zaken rond de BTW. In augustus is de wet aangenomen. De registratie van de belastingplichtigen voor BTW, is de tweede stap deelt waarnemend minister van Financiën en Planning Albert Ramdin mee.  Maikel Bruijne van de Belastingdienst geeft aan dat de registratie digitaal en online gebeurt. Men verwacht in eerste instantie 5.000 aanmeldingen waaronder 150 grote bedrijven. Er komt binnenkort een mediacampagne over de BTW en de registraties, kondigt Bruijne aan.

Er is ondertussen al proefgedraaid en het registratiesysteem is goedgekeurd. De Belastingdienst gaat tot eind van de maand nog details uitwerken en vanaf 1 november officieel starten. Telesur en Fernandes Autohandel zijn wel de eerste officieel geregistreerde BTW plichtigen. Ramdin en de directeur der Belastingen Ismael Kalaykhan, hebben de registratiecertificaten uitgereikt aan de vertegenwoordigers van Fernandes Autohandel en Telesur.  

Ramdin merkt op dat men sinds 1997 praat over het invoeren van de BTW. Hij is de ex-minister Armand Achaibersing dankbaar dat de BTW eindelijk ingaat; “dit is zijn legacy”. Ramdin benadrukt dat naleving van de wet belangrijk is voor de ondernemer en de consument. “Wij hopen hiermee middelen te genereren maar ook om een rechtvaardiger systeem van belasting heffen te realiseren,” geeft hij aan. “Dat is waar het uiteindelijk omgaat.” Met het invoeren van de BTW wordt ook voldaan aan de vereisten van het Internationaal Monetair Fonds.

Kalaykhan heeft uitgelegd dat prijzen niet omhoog hoeven en dat de BTW concurrentie gaat bevorderen. De omzetbelasting komt te vervallen, legt hij uit. De loon- en inkomstenbelasting zullen aangepast worden. De overheid is daar nog bezig mee, meldt Kalaykhan.  De vertegenwoordigers van Telesur en Fernandes Autohandel geven ook aan dat met de komst van de BTW, de prijzen van hun producten en diensten niet omhoog zullen gaan.