Home Suriname Veel personen in Nickerie geholpen aan BAZO-kaart

Veel personen in Nickerie geholpen aan BAZO-kaart

46
0
veel-personen-in-nickerie-geholpen-aan-bazo-kaart

foto

Stephen Madsaleh, trekker werkgroep BAZO Nickerie


In augustus zijn in Nickerie 1.140 mensen voorzien van een BAZO-kaart en in september 1.220. Deze cijfers zijn door trekker van de werkgroep, Stephen Madsaleh, voorgehouden zaterdag aan president Chan Santokhi. Volgens Madsaleh was het moeilijk om in Nickerie een BAZO-kaart te krijgen, dit was een van de redenen voor de regering een werkgroep in het leven te roepen.

De presidentiële werkgroep BAZO Nickerie, die in juni is ingesteld, heeft een evaluatiegesprek gehad met Santokhi. Madsaleh zegt dat hoewel het op sommige momenten lang heeft geduurd, er in de afgelopen periode toch heel veel mensen zijn geholpen. 

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dat belast is met de uitgifte van de verzekeringspasjes, was er een versoepeling ingesteld voor personen van 0-16 jaar, 60plussers schoolgaanden, zwangeren en mensen met een beperking of chronische aandoening. Deze groepen kunnen op vertoon van hun ID-kaart, schoolverklaring en medische verklaringen gelijk geholpen worden. De mensen – ook de werkende en niet-werkende klasse – kunnen voor informatie terecht bij de speciaal daarvoor bestemde infobalie bij SZF Nickerie, meldt de Communicatiedienst Suriname.  

Madsaleh zegt dat er veel werk is verzet om de achterstand in te lopen. Hij ziet veel vooruitgang. Er zijn nog wel kinderziekten, maar ook die worden aangepakt voor een snellere aanpak. Aan het staatshoofd is onder meer gevraagd de beoordeling voor het verstrekken van de pasjes in Nickerie te laten gebeuren. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal zich hierover buigen.