Home Suriname Waarnemend pg: Ondermijnende criminaliteit groot probleem

Waarnemend pg: Ondermijnende criminaliteit groot probleem

31
0
waarnemend-pg:-ondermijnende-criminaliteit-groot-probleem

foto

Waarnemend pg Garcia Paraghsingh houdt haar speech bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van de rechterlijke macht.


Het zittingsjaar van de rechterlijke macht oktober 2021-september 2022 was voor het Openbaar Ministerie (OM) één geweest van opnieuw stijgende criminaliteit door jongeren. Voor Suriname blijft ondermijnende criminaliteit een groot probleem. De samenleving wordt geconfronteerd met gewelddadige excessen van drugshandel en -criminaliteit. Gedacht wordt aan de zaak van twee aangetroffen lijken in vaten in de Suriname rivier, zaak verkoolde lijken, beschieting bij on the run servicestation met twee doden en de vele andere beschietingen, die thans meer regel zijn dan uitzondering. Dit zei waarnemend procureur-generaal (pg) Gracia Paragsingh vrijdag bij de opening van het zittingsjaar.

Het vestigingsklimaat van Suriname moet onaantrekkelijk gemaakt worden voor de georganiseerde criminaliteit. Hiervoor is een brede aanpak nodig, voerde Paragsingh aan. De wettelijke mogelijkheden dienen daarvoor voorhanden te zijn. Afwezigheid van de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) is voelbaar, omdat met de klassieke opsporingsmethoden deze vorm van criminaliteit die steeds complexer wordt, niet effectief aangepakt kan worden.

“Deze tekortkoming was reeds bij de jaarrede van het vorige zittingsjaar naar voren gebracht. Wij zijn een jaar verder en de status-quo is hetzelfde. Wij doen wederom een beroep op de regering. Zorgt u ervoor dat de wet BOB er komt. Criminaliteitsbestrijding kost geld. De regering dient de middelen ter beschikking te stellen van de handhavingsautoriteiten. Het is triest om te zien onder welke omstandigheden het KPS moet functioneren”, stelde Paragsingh.

Het OM heeft volgens de pg onverminderd gestreden tegen corruptie, illegaliteit en de ondermijnende criminaliteit. Het jaar 2021- 2022 was bovendien een jaar van beledigingen, bedreigingen, intimidatie, opruiing en geweld. Het OM heeft te maken met veelal onzichtbaar opererende criminele organisaties met geweldsuitbarstingen zoals onderliggende afrekeningen en of liquidaties.

“De bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en actieve criminele samenwerkingsverbanden is een belangrijke prioriteit van het OM, waarin steeds meer tijd en capaciteit wordt geïnvesteerd. Inmiddels is een aanvang gemaakt met het onklaar maken van illegale landingsbanen. Dat zijn voor nu twee”, zei Paragsingh. Ook legale landingsbanen worden gebruikt voor illegale activiteiten. Hiervoor zal gesproken worden met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme.

“Bij grensoverschrijdende onderzoeken is internationale samenwerking essentieel. Wij doen een beroep op de regering om het verdrag inzake rechtshulp met Frankrijk spoedig in werking te doen treden. Een uitleveringsverdrag met Frankrijk is tevens noodzakelijk. Zonder preventie, is de aanpak van ondermijning zinloos. Duurzame oplossingen, zoals het wegnemen van de voedingsbodem voor het ontstaan van nieuwe criminele carrières, zijn eveneens van groot belang. Kwetsbare groepen worden gerekruteerd om het vuile werk te doen, aangetrokken door het snelle geld dat verdiend kan worden”, merkte de vervolgingsbaas op.