Home Suriname Opmars marrons niet te stuiten

Opmars marrons niet te stuiten

43
0
opmars-marrons-niet-te-stuiten

foto


De progressie die deze etnische groep de afgelopen decennia heeft gemaakt, manifesteert dat de maatschappelijke opmars van de marrons in Suriname niet meer te stuiten is. Vanuit een vrij grote achterstandspositie waarbij een tekort was aan vrijwel alle voorzieningen in de woon- en leefgemeenschappen van de marrons, hebben we gezien dat ze zelf verbetering hebben gebracht in hun situatie.

Natuurlijk haast ik mij om toe te geven dat de groep nog lang niet is waar ze moet zijn. Wat er nu moet gebeuren is dat de verworvenheden die ze tot nog toe hebben gerealiseerd, aangegrepen moeten worden om verdere vooruitgang neer te zetten. Vanaf het tijdperk van slavernij en koloniaal bestuur hebben de marrons met vereende krachten onder miserabele omstandigheden, eeuwen lang onbezoldigd hun fysieke bijdragen geleverd om de basis voor de ontwikkeling van dit land neer te zetten.

Andere groepen die na hun hier zijn gekomen, hebben gebruik gemaakt van de faciliteiten die zij hebben neergezet om zich hier te vestigen. Die andere groepen hebben ook noeste arbeid geleverd voor de verdere ontwikkeling. De koloniale heersers waren de lachende derde in deze situatie, want het moederland werd opgebouwd uit het batig saldo dat voortkwam uit de mensonterende arbeid die werd geleverd op de plantages. De marrons hadden vanaf hun aankomst hier in Suriname een zeer nadelige positie. Er moest onder dwang arbeid worden verricht en niet zelden moesten zij zelf hun leven ermee bekopen. Dit alles zonder dat zij een koper cent daarvoor ontvingen en dit alles niet één jaar of twee jaar, maar eeuwen.

Dit alles heeft hen geïnspireerd om zich terug te trekken uit de klauwen van koloniale blanken in het ondoordringbare tropisch oerwoud, waar zij wel in vrijheid konden leven en op een menswaardige manier een samenleving opbouwen. In dit milieu hebben de marrons weer eeuwen geleefd buiten de markt en economie van Suriname. Het uitgangspunt van het leven in deze situatie was eensgezindheid en saamhorigheid met een zelfvoorzienend karakter.

In de gevallen waar er handel werd gedreven met de kustvlakte was dit op een voor hun zeer nadelige wijze. Hierin wordt het feit ook verklaard waarom marrons zo wantrouwig zijn naar buitenstaanders. Mensen uit de kustvlakte hebben jaren lang misbruik gemaakt van hun ontwikkelingsachterstand toendertijd. Vanwege de opkomende ontwikkelingen is er ondertussen al decennia een kentering gekomen in deze situatie en de marrons doen ondertussen volop op gelijkwaardige basis mee aan de nationale economie.

De maatschappelijke uitdagingen zijn nog steeds evident in marrongemeenschappen in de stad, districten en het binnenland. Een belangrijk deel van de marrons heeft in de afgelopen jaren een enorme progressie gemaakt op de maatschappelijke ladder. De bijdragen die er vanuit deze groep anno 2022 wordt geleverd aan de nationale ontwikkeling van Suriname, is onuitwisbaar en staat niet ter discussie. Van deze plaats uit wordt er in het kader van 10 oktober, dag der marrons, een beroep gedaan op alle marrons in vooruitgeschoven posities, om dat ander deel van de groep op te trekken. Zo staan we als groep sterker en kunnen we van die positie uit een substantiëlere bijdragen leveren aan de vooruitgang van Suriname. Aan iedere Surinamer een fijne Dag der Marrons.

Ettiré Patra