Home Suriname Onze toekomst

Onze toekomst

35
0
onze-toekomst

foto


Het leven is een leerschool! Iemand zei ooit leren doe je achteraf, een zienswijze die wellicht toegepast zou kunnen worden op vele van de (wijze) lessen van het leven. Toch blijft leren iets dat je doet voor morgen, het is dé basis die gelegd wordt voor de tijd die nog moet komen! Het (intentioneel) opdoen van (specifieke) kennis en vaardigheden is niet alleen van belang om een goede plek op de maatschappelijke ladder te (kunnen) bemachtigen, leren in de(ze) snel veranderende wereld is een vereiste voor een betere toekomst!

In de samenleving is veel commotie ontstaan over het doorstromen van leerlingen. Volgens sommigen wordt met deze maatregel leren ontmoedigd en worden kinderen niet gestimuleerd te ‘vechten’ voor een hun toekomst. Hoewel de  meningen verdeeld zijn, is er een gemeenschappelijke vraag die gesteld zou kunnen worden: wat zal dit voor onze toekomst betekenen?

Met de stroom meegaan lijkt immers altijd spannend totdat de problemen zich (daadwerkelijk) aandienen en er acute oplossing vereist is. Veranderingen roepen in veel gevallen meestal weerstand op, zeker wanneer die veranderingen (nog) onduidelijk, onbegrijpelijk en voor sommigen onaanvaardbaar zijn. Toch ontkomen wij er niet aan, er vinden internationaal enorm veel veranderingen plaats op onderwijskundig gebied die mede te danken zijn aan de Covid- pandemie.

De(ze) pandemie heeft ons geleerd dat sommige systemen en processen niet meer relevant zijn voor de huidige tijd en zeker niet voor de toekomst. Verandering is in deze dus geen keus maar een onvermijdelijke noodzaak om de toekomst veilig te stellen. Het is bij het doorvoeren van verandering(en), belangrijk na te gaan als deze voldoen aan de randvoorwaarden,  passen binnen de context en afgestemd zijn op de toekomst. Immers, onderwijs blijft de basis waarop de samenleving wordt opgebouwd. De leerkrachten zijn de superhelden daarvoor verantwoordelijk.

De leerkracht heeft anno 2022 geen makkelijke taak! Niet alleen is de situatie in het land zeer deprimerend, kwaliteitsonderwijs geven is lastiger geworden door allerlei (maatschappelijke) veranderingen die impact hebben op het proces en het derhalve bemoeilijken. De desinteresse onder leerlingen groeit en de wil om de excelleren neemt sterk af. Hiernaast zijn de verruwing van omgangsvormen, aantasting van het maatschappelijk fundament en ernstige vervaging van waarden en normen obstakels die optimaal onderwijs belemmeren.

Geen vertrouwen in het systeem en niet weten of zij überhaupt een toekomst hebben (in dit land) maakt werken met de toekomst een enorme uitdaging. De motivatie is vaak zoek waardoor de ’trein’ naar de bestemming brengen, steeds meer tijd en energie kost. Het vak van leerkracht kan niet hoog genoeg worden geschat, leerkrachten zijn schrijvers die elke dag nieuwe stukken bedenken, ze zijn acteurs die elke dag in interactie gaan met hun publiek en steeds proberen het beste uit de leerling te halen i.p.v. stoppen.

Op de Internationale dag van de Leerkracht 2022 met als thema: the transformation of education begins with teachers, wens ik aan hen die met de toekomst aan de toekomst zullen werken, bijzonder veel liefde en geduld toe. U heeft niet alleen  een bijzondere maar misschien soms ook een beetje zorgwekkende verantwoordelijkheid! Blijft u zich inzetten om onze kinderen te laten dromen over een mooie toekomst, om nadenken over zichzelf, de ander en de wereld omdat u als geen ander begrijpt dat de toekomst in grote mate zal afhangen van wat wij heden doen, dat de ontwikkeling van (onze) kinderen, ook onze toekomst zal bepalen. Onderwijs blijft het onontbeerlijk middel dat mensen instaat stelt ten volle te kunnen deelnemen aan de maatschappij, (hun) doelen te realiseren en een (betere) toekomst te garanderen, op u rust die edele taak! Het gaat u goed! Een gezegend en vruchtbaar schooljaar toegewenst.

Sranan gron e kari yu!

Nathalie Valpoort