Home Suriname Fols: In gedeprimeerde stemming schooljaar tegemoet

Fols: In gedeprimeerde stemming schooljaar tegemoet

36
0
fols:-in-gedeprimeerde-stemming-schooljaar-tegemoet

foto


Verhoogde energietarieven, de neerwaartse koopkracht, de onbetaalbare en steeds wisselende prijzen van goederen, diensten en tarieven en een op hol geslagen wisselkoers, zullen maken dat leerkrachten en al het overige hulppersoneel in de school, met gedeprimeerde stemming en misschien ergens een sprankje hoop, het schooljaar vandaag zullen aanvangen. “Ondanks de gedeprimeerde stemming en met al hun ten dienste staande middelen, rekenen we er wel op dat de leerkrachten, de leerlingen vandaag opvangen, van harte welkom heten en ze ook een riem onder het hart te steken”, zegt de Federatie van Leerkrachten in Suriname (Fols) in een bericht.  Echter vraagt de Fols zich af hoelang de werkende klasse toegespitst op het deel dat zij vertegenwoordigt, in staat zal zijn om gemotiveerd te blijven gedurende het schooljaar 2022-2023. In feite zullen de leerkrachten naar aanleiding van het beleid van doorstromen naar het volgende leerjaar, reeds in het 1e kwartaal ontdekken welke leerlingen niets van de leerstof van het afgelopen jaar hebben gesnapt, welke leerlingen misschien met een flinke motivatie wel het schooljaar zullen kunnen overbruggen en welke leerlingen gewoon vlot meekunnen. Daarnaast is het te hopen dat de leerlingen die niets van de leerstof van het afgelopen jaar hebben gesnapt niet gedemotiveerd raken, wegblijven en tot de groep drop-outs gaan behoren. Halverwege het schooljaar zal na evaluatie het e.e.a. zichtbaar worden.  Energietarieven en wisselkoers medeveroorzaker druk op samenleving


Verschillende vakorganisaties en andere maatschappelijke groepen hebben in een bespreking op dinsdag 12 juli 2022 tussen enerzijds de regering voorgezeten door de president van de Republiek Suriname en anderzijds Ravaksur, duidelijk gewezen op de consequenties van een eventuele aanpassing van de energietarieven. De verhoging zal een aanslag plegen op de koopkracht van de consument, want alle verhogingen worden op hen afgewenteld. De vakbeweging had een geleidelijke aanpak m.b.t. energieverhoging voorgesteld; eerst herstructurering, vervolgens wegwerking bedrijfsinefficiënties en daarna bepalen van een kostprijs.

Met verwijzing naar het Suriname IMF Country Report No. 21/280 december 2021 REQUEST FOR AN EXTENDED ARRANGEMENT UNDER THE EXTENDED FUND FACILITY—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; STAFF STATEMENT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR SURINAME, is de volgende passage opgenomen:

“Going forward, the government will draw up a financial and operational restructuring plan for EBS by September 2022 and implement the plan by end-2023 with a goal of improving the operational efficiency and financial solvency of EBS. The government also intends to reform the administration of the electricity sector and fully equip the Suriname Energy Authority to serve as an independent and transparent regulatory agency that implements quarterly tariff adjustments aligned with the evolution of energy generation costs (starting in January 2023).” ( p.p. 71).

Het blijkt dat hiervan niet veel terecht is gekomen, omdat de tarieven zijn aangepast en de doorwerking is al manifest.  In een schrijven van 12 september 2022 heeft de Vakcentrale 47 de president van de Republiek Suriname op de hierboven genoemde issues gewezen en de consequenties daarvan voor het hele Surinaamse volk.

Ook deze onderwijsorganisatie ondersteunt het aanhouden of terugdraaien van de energietarieven en vervolgens de eerder gemaakte afspraak over een kostenefficiënter energietarief, na te komen. Wij vragen ons af of de regering van de Republiek Suriname wel beseft hoe de sociaal maatschappelijke omstandigheden van het grootste deel van de Surinaamse samenleving is verslechterd. De federatie zal niet schromen om de vakorganisaties die binnen Ravaksur opereren te ondersteunen als er druk op de regering moet worden uitgeoefend om financiële druk op de samenleving niet verder te laten toenemen.

Tot de Fols-lidorganisaties behoren: De Katholieke Onderwijzers Bond, De Christelijk Onderwijzersbond Broederschap, De Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond, De Islamitische onderwijzers Bond en Bond van leraren bij het Technisch Onderwijs.