Home Suriname Breaking: Serena Muntslag-Essed stapt uit de politiek

Breaking: Serena Muntslag-Essed stapt uit de politiek

14
0
breaking:-serena-muntslag-essed-stapt-uit-de-politiek

foto


Serena Muntslag-Essed heeft besloten uit de politiek te stappen. Zij heeft haar functie als ondervoorzitter van A20 neergelegd en heeft ook haar lidmaatschap opgezegd. Aan Starnieuws zegt Muntslag-Essed dat zij ook niet van plan is naar een andere partij te gaan. Zij zal haar bijdrage blijven leveren aan de opbouw van het land. Onlangs heeft de advocaat succesvol de zetelverdeling van de Kiesregeling (artikel 9) laten toetsen door het Constitutioneel Hof. Dit artikel is samen met artikel 24, over de bepaling van de districtsgrenzen,die in samenhang met elkaar staan, buiten werking gesteld.

“Vanwege de overtuiging dat Suriname op een andere wijze tot ontwikkeling moet worden gebracht, is de ideologie van de politieke partij Alternatief 2020 (A20) tot stand gekomen en ervaar ik het als een voorrecht dat ik tot dusver heb mogen bijdragen aan de partij”, zegt Muntslag-Essed in een persbericht.

Na enige tijd samen met A20 te hebben gestreden in de politieke arena, heeft het mij gewijzigde inzichten verschaft over de verschillende manieren waarop ik mijn bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Vooralsnog kom ik tot de slotsom dat ik in deze fase van mijn leven zulks het effectiefst kan doen buiten de politiek. Op basis hiervan heb ik besloten om mijn functie als ondervoorzitter neer te leggen en daaraan gekoppeld mijn lidmaatschap bij A20 op te zeggen.

De opzegging van mijn lidmaatschap bij A20 heeft dus niets te maken met een bod of belofte van een andere politieke partij. Mijn bijdrage aan de opbouw van Suriname zal ik blijven geven op basis van mijn deskundigheid, op een neutrale manier, zonder politieke kleur.

Ik heb op een bijzonder prettige en leerrijke wijze met de leden van A20 mogen strijden tegen onrecht en dank ik hen allen voor de speciale samenwerking en de band die wij hebben kunnen opbouwen. Daar ik ervan overtuigd ben dat alle leden van A20 de juiste intenties hebben om Suriname op te bouwen, wens ik de partij succes toe bij haar streven om die doelen te bereiken. Ook dank ik de totale samenleving voor de ondersteuning die ik heb mogen ervaren gedurende mijn lidmaatschap bij A20 en hoop op jullie ondersteuning te mogen blijven rekenen wanneer ik op een andere manier mijn krachten geef aan Suriname. De ondersteuning heeft mij steeds bemoedigd en gesterkt. Hartgrondige dank hiervoor!

Tot slot mag de gemeenschap ervan verzekerd zijn dat ik op maatschappelijk gebied één doel voor ogen heb en dat is; bijdragen aan de groei van Suriname. Om deze reden zal ik op een onbevreesde wijze mijn bijdrage door blijven leveren om ons mooi land tot ontwikkeling te brengen. Nogmaals dank en ik vertrouw u voldoende te hebben geïnformeerd”, stelt Muntslag-Essed in het persbericht.