Home Suriname Column: Borrelpraat no. 731

Column: Borrelpraat no. 731

21
0
column:-borrelpraat-no.-731

foto


“Wat komt die Gruttefrutte met delegatie hier eigenlijk doen?”

“Gaat hij excuses voor dat koloniaal verleden komen aanbieden?”

“Hij zou wel gek wezen, hij doet niets wat de Nederlandse Staat geld zal kosten.”

“Komt hij naar onze mooi opgeschoonde binnenstad zonder zwervers kijken?”

“In een verklaring op het allerlaatste moment zegt onze Staatsvoorlichtingsdienst dat die Ervaren Babbelman van de Noordzee hier komt om invulling te geven aan de opportunities veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.”

“Dus zijn behoefte aan gas en olie oftewel ‘oil and gas’ veilig stellen?”

“Zo te zien, en via hem Nederlandse investeerders om zich hier te vestigen, om via ons voordelig op de Caricom markt te komen, zoals Heineken nu al met succes doet.”

“Ik hoop dat we dan intussen al die drempels en obstructies voor investeerders hebben weggewerkt, want tot voor kort behoorden we tot de tien minst investeerdersvriendelijke landen ter wereld.”

“Maar hoe maken we die Rutte-tien-pond-grutte warm voor wat we te bieden hebben?”

“Alvast zou ik langs de hele weg vanuit Zanderij stokken met grote borden in de grond slaan, om de twintig meter.”

“En wat zou jij dan op die borden zetten?”

“Welkom gast, we hebben Gas.”

“Gas(t) 4ever.”

“Geef Gas voor deze gast.”

“Gas for sale, beste babbelgast.”

“Geen lachgas, maar kookgas.”

“Dan zou een anti kolonialist eentje ertussen plaatsen: ‘Rotte gast, rut op.”

“Schelden op de ex-kolonisator is toch zooow goedkoop, terwijl de mensen die zo afgeven op de ex-kolonisator zelf dit land tot het bot hebben geplunderd en met torenhoge schulden hebben achtergelaten.”

“En anderen na hen hebben dat voorbeeld zo te zien verbeterd en zuigen nu zelfs het merg uit onze afgekloven botten.”

“Gaan we weer buigen voor dit buitenlands bezoek en dat als reddende strohalm gebruiken voor ons vastgelopen beleid?”

“Wanneer buigen onze politieke leiders niet met holle woorden, maar met krachtige daden voor onze nationale belangen, voor onze toekomst?”

“Wanneer wij dat van hun eisen, bijvoorbeeld door ons stemgedrag.”

“Hoezo meester?”

“Door niet meer voorspelbaar etnisch te stemmen of op afgedankte populistische mooiweerpraters.”

“En door vanaf dag 1 na de verkiezingen de winnende politici steeds achterna te zitten om hun gedane beloften na te komen.”

“Ja, met activisten op het Plein, zoals Pikee, Zomerviel, Neuz, Pakitoow, Organic, the Skoowtoe-boys, de Cai-soldiers enzo. Niet wachten tot die politici hun slag hebben geslagen en naar alle kanten zijn gevlucht, het land in of uit, om dan op het Plein te gaan staan schreeuwen.”

“Klopt, ze mogen absoluut geen vijf jaren lang ongestoord hun gang gaan, want steeds zeggen ze: het volk heeft ons 5 jaren mandaat gegeven.”

“Ja, je hebt mandaat gekregen, niet om meteen al je family and friends ‘te regelen’ op strategische posten van de staatshuishouding.”

“Maar die stoer etnisch pratende V.P. Lonnie zei dat die koers naar beneden moet, die mag de een op dertig niet halen.”

“Die vorige Baas dacht ook dat hij met zijn stoer gepraat: ‘Mo sakaaaah koers!’ de koers zou doen zakken. De een op tien zou niet gehaald worden. Toen de kiezers hem in 2020 deden ‘oprutten’, was die koers al ruim boven de tien voor de US dollar.”

“Jules, voordat je hier met ons begon te zuipen, deed je economie. Hoe komt het dat de koers laatst opeens begon te stijgen?”

“Als nuchtere econoom zeg ik: als iets schaars wordt, stijgt de prijs daarvan.”

“Dus er is een schaarste aan US-dollars en daarom stijgt de koers.”

“Klopt.”

“Maar de banken zitten vol vreemde valuta.”

“Klopt. Dat zijn cash gelden. Maar importeurs en exporteurs hebben girale dollars nodig om hun betalingen in het buitenland te doen. Maar de banken hebben geen dollars op hun buitenlandse rekeningen, hun cashdollars zitten hier vast.”

“Hoe komt dat?”

“Omdat sinds de inbeslagname van die 19 miljoen euro uit Suriname op Schiphol, die op weg was naar een bank in Hong Kong om daar in girale dollars te worden omgezet, het waardestransport van cash uit ons land is stopgezet.”

“En waarom kan dat geld niet vrijkomen?”

“Omdat we de herkomst van dat geld niet willen of kunnen aangeven. Dus van wie grote bedragen in die lai afkomstig zijn.”

“Dus de eerste eis aan Ruttegrutte is: doe je invloed gelden, zodat het waardetransport, dus het verzenden van cash geld van onze banken, weer vrijgegeven wordt. Hou die 19 miljoen maar.”

“Anders blijf je maandag met je delegatie op Zanderij en mag je meteen weer wegvliegen.”

“Ja, keihard zijn, we hebben toch niets meer te verliezen. Gewoon alles of niets spelen. Geen onderdanigheid. Pas dan gaan we praten over toegang tot onze oil and gas-voorraden.”

“En dan is de eis nr. 2: geef ons een voorschot van 2 miljard dollar en betaal daarmee al onze buitenlandse schulden af, ook bij Oppenheimer enzo.”

“En dan is eis 3: zet een bedrag van 8 miljard US vast op een gerenommeerde buitenlandse bank, ten behoeve van vier fondsen: 1) Voor onderwijs vooral in de ten achtergestelde gebieden op het platteland en het binnenland, 2) Voor zieken en bejaardenzorg vooral voor de minder draagkrachtigen 3) Voor de sociale woningbouw, vooral voor starters, dus jongeren, en sociaal zwakkere eenoudergezinnen en 4) voor startende ondernemers als goedkoop krediet.”

“Maar vooral: breng dat geld niet hier, het gaat anders van onder en van boven, van binnen en van buiten verdampen, dyaso do nyam’in, wat je ook doet.”

“Dan kan die horde dieftige politici er niet aan komen en kunnen vooral jonge volwassenen en sociaal zwakkeren daarvan profiteren.”

“Acht miljard US-dollar vastgelegd in fondsen met een lange looptijd levert minstens 5% rente per jaar op, dat is dan 400 miljoen US alleen al aan rente elk jaar. Los van de spill off van die oil and gas-productie voor ons bedrijfsleven.”

“Ja, dat is dat ding, la we dat van Rutteprutte eisen.”

“Mooie wishfull en whisky-thinking, maar met deze kortzichtige horde politici van ons…, en die gladde frutterutte…., nee ik zie dat echt niet gebeuren.”

“Toch breng ik een toast hierop uit. Op Rutte en onze grutte. Proost.”

Rappa