Home Suriname PALU: Regeerbeleid opgehangen aan IMF leidt tot chaos

PALU: Regeerbeleid opgehangen aan IMF leidt tot chaos

17
0
palu:-regeerbeleid-opgehangen-aan-imf-leidt-tot-chaos

08 Sep, 20:26

foto


De PALU spreekt haar ernstige zorgen uit over de recente ontwaarding van de Surinaamse Dollar. De regering lijkt de kluts kwijt en lijkt de greep op de Surinaamse economie te zijn kwijtgeraakt. Het regeerbeleid dat volledig is opgehangen aan het IMF-programma heeft geleid tot deze chaos. Als gevolg van grove ondeskundigheid, grove leugens en het corrupte beleid van friends and family lijken de huidige beleidsmakers het Surinaamse volk in een moeras ten onder te trekken. Een oplossing lijkt niet in zicht.CBvS kluts kwijt


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is al weken de kluts kwijt. In een persconferentie werd dit zelfs toegegeven en konden de monetaire deskundigen geen enkele verklaring geven over de verdere ontwaarding van de SRD. De door het IMF voorgeschreven Open Markt Operaties (OMO’s) worden klakkeloos door de CBvS uitgevoerd terwijl het overduidelijk is dat slechts de banken en verzekeraars worden gespekt met honderden miljoenen SRDs aan rente. De PALU sprak zelfs over een bewuste benadeling van de Staat en daarmee de hele samenleving. Het kwam erop neer dat de banken en verzekeraars zijn verrijkt met publieke gelden zonder dat ze er zelfs maar iets voor hoefden te doen. En zoals verwacht zijn het dezelfde miljoenen SRDs die als rente weer in de samenleving zijn gepompt die de verdere ontwaarding van de SRD lijken te versnellen.

Nog meer OMO’s?

Nu is de SRD in een neerwaartse spiraal terecht gekomen zonder dat de twee monetaire autoriteiten, de minister van Financiën en de Governor van de CBvS, daar vat op hebben. De financiële chaos lijkt compleet terwijl de regering aan de leiband van het IMF loopt. Wat moet de regering nu doen? Heronderhandelen met het IMF? Om nog meer OMO’s uit te voeren? Nieuwe IMF-targets die de regering met ondeskundige adviseurs maar niet kan halen? De regering lijkt gaar te braden in het eigen vet van ondeskundigheid, friends en family en leugens.

Eigen opties en mogelijkheden

Met de recente monetaire ontwikkelingen wordt de PALU versterkt in haar standpunt dat de regering te weinig gebruik maakt van de eigen financiële opties en mogelijkheden. Door gebruik te maken van ‘het eigen kunnen’ zijn in het verleden winstgevende industrieën als Staatsolie en productiebedrijven in de rijstsector ontstaan. De Surinaamse economie heeft in de afgelopen decennia het meest van deze eigen bedrijven geprofiteerd. De PALU is van mening dat Suriname nu een betere uitgangspositie heeft waarbij de Surinaamse burgers momenteel bijna US$ 2 miljard hebben gespaard bij de particuliere banken. Waar blijven de maatregelen om de Surinaamse burger aantrekkelijke productieprojecten aan te bieden om in te investeren? Waar blijven de maatregelen om een nationaal investeringsfonds op te zetten waaraan door de Surinaamse spaarder kan worden deelgenomen tegen een aantrekkelijke rente? Waarom kunnen we slechts buitenlandse bedrijven bevoordelen met belastingvoordelen, terwijl het bedje te spreiden voor de eigen Surinaamse investeerder bijna een onmogelijke opgave lijkt te zijn voor opeenvolgende regeringen?Beleid omgooien


De situatie waarbij alles is opgehangen aan het IMF-programma is een zeer zorgelijk uitgangspunt waarbij het volk het gelag betaalt voor dit wanbeleid. De regering lijkt in het nauw te zijn gedreven door haar eigen ondeskundige keuzen. De PALU kijkt daarom met grote argwaan hoe de regering zal omgaan met de Final Investment Decision van de oliemaatschappijen in verband met de oliewinning voor onze kust. Met de corrupte, leugenachtige en ondeskundige reputatie die deze regering de afgelopen twee jaren heeft opgebouwd beloven deze onderhandelingen niet veel goeds voor het Surinaamse volk. Het is nog steeds niet te laat om het beleid om te gooien. Maar daarvoor moet de regering met de President voorop wel het inzicht en besef hebben dat het kan, maar zeker ook dat het anders moet.

Advertenties