Home Suriname VES: IMF-programma klem gelopen

VES: IMF-programma klem gelopen

18
0
ves:-imf-programma-klem-gelopen

foto


Het programma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal worden bijgesteld, is bekendgemaakt door het Kabinet van de President. De Vereniging van Economisten van Suriname (VES) stelt in de september-editie van Inzicht dat wat wordt verzwegen is dat Suriname wederom zijn targets niet heeft gehaald. Het IMF heeft wederom de storting van de 3e tranche, gepland voor eind juni, geweigerd en zal nu kennelijk ook de 4e tranche gepland voor eind september niet overmaken. Volgens het bericht zal de volgende toetsing in oktober/november plaatsvinden. Dat is volgens de door Suriname overeengekomen EFF met het IMF de periode dat de 5e toetsing zou plaatsvinden.

De hoofdonderhandelaar van ons land bij het IMF, Karel Eckhorst heeft bekend gemaakt dat bij die toetsing een bijsturing van het IMF-programma centraal zal staan. Hij wijt het slecht uitvoeren van ons eigen herstelprogramma en daardoor niet nakomen van de afspraken met het IMF aan de oorlog in Oekraïne.  Dit is precies ook het argument die de op de vlucht geslagen ex-minister Gillmore Hoefdraad ons probeerde wijs te maken toen de regering-Bouterse de economie de crisis van 2015-2016 injoeg. Het ligt nooit aan de politieke keuzes van de leiders, het is altijd de schuld van iets of iemand anders. Toen waren de prijzen van olie gedaald, nu heet het de Oekraïne oorlog, stelt de VES.

Corruptie en verkeerd economisch beleid niet ‘sugarcoaten’

De regering blijkt maar geen controle over haar Inkomsten en Uitgaven te krijgen waardoor de begrotingstekorten nog steeds niet kunnen afnemen. Maar ligt het aan de Oekraïne oorlog dat de politieke leiders de afspraken met het IMF aan hun laars lappen. Wie is er verantwoordelijk voor dat onze leiders geen maat weten te houden met hun bestedingspatroon. Ze proberen elkaar te overtreffen in het in luxe leven, bossen van gemeenschapsgelden aan benoemingen van friends, family en sponsoren, aantallen beveiligers en volgautos, gebruik van meerdere helikopters, onnodige buitenlandse reizen etc. Ondertussen vergeet men dat men door het volk is verkozen om de nodige verbeteringsmaatregelen te treffen.

IMF heeft toch geen blinddoek op

Het IMF registreert ook de corruptieschandalen binnen de regeertop die haast elke week opduiken en het feit dat haast nooit iemand verantwoordelijk wordt gesteld en van gerichte vervolging van de schuldigen en corrigerende maatregelen ter voorkoming van herhaling geen sprake is. Ze merken toch ook dat er van een doortastende uitvoering van de 184 maatregelen uit het Herstelplan welke over 4 maanden afloopt geen sprake is. De VES mag de monitoringsrapporten niet meer inzien. Naar schatting is er nog niet eens een kwart hiervan afgerond. IMF ziet toch ook dat de regering vanwege persoonlijke en partijpolitieke belangen de in het Herstelplan opgenomen belasting op goudproductie weigert te verhogen, de grondhuurvergoeding weigert te verhogen en in plaats daarvan particuliere gronden voor miljoenen US dollars opkoopt om onder partijloyalisten ‘gratis’ te verdelen.

Regeren is… vooruit schuiven

Ondertussen heeft de CFATF haar eindrapport uitgebracht nadat de regering uitgebreid de kans heeft gehad om uit te leggen waarom ze maar geen maatregelen treft om de groeiende corruptie en de wijdverspreide witwaspraktijken tegen te gaan. De regering krijgt een dikke onvoldoende van de evaluatiecommissie. Dit is geen verrassing aangezien uit de Nationale Risk Assessment het vorig jaar al de vele misstanden overduidelijk waren geconstateerd en we dagelijks meemaken dat de regering geen vinger uitsteekt om deze daadkrachtig aan te pakken. Zo is er zelfs na 2 jaar nog steeds geen operationele Anti-corruptiewet en hebben geen der PEPs (Politically Exposed Persons) hun vermogen van hun en hun directe verwanten hoeven vast te leggen. Zo denken ze de dans te ontspringen. Zelfs de 4 coalitieleiders die het voorbeeld zouden moeten geven hebben dat niet gedaan.

Elke maand vertraging in het herstel van de economie betekent dat het volk ca. 3% armer wordt

Om die reden zien wij geen heil in het bijstellen van het IMF-programma, want dat zal er alleen maar toe leiden dat het luxe leven van de Regeerders van de coalitiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL en hun verwanten ongestoord voort kan gaan en de problemen worden vooruitgeschoven naar de volgende regering. De regering dient te doen wat ze in haar plannen heeft opgenomen en de uitgaven drastisch te verminderen en de inkomsten significant te verhogen. De regering moet stoppen met het voortzetten van het beleid van de vorige regering. Zo gaan we niet uit de crisis komen. Elke maand vertraging in het herstel van de economie betekent dat het volk ca. 3% armer wordt. Dit beleid biedt geen zicht op verbetering van de welvaart, integendeel gaat de verarming van het volk dat de vorige regering heeft ingezet onverstoord verder, stelt de VES.