Home Suriname Waaat?: Bebouwing en Bewoning

Waaat?: Bebouwing en Bewoning

15
0
waaat?:-bebouwing-en-bewoning

foto


Zeer geschokt heb ik het artikel Commotie rondom bebouwing en bewoning van 28 augustus 2022 gelezen. De auteur praat over Grondhuur en Erfpacht maar ik denk dat eigenaren van Eigendom percelen ook met dit onderwerp te maken hebben. Inderdaad  worden bewoners in de diverse wijken geconfronteerd met industriële activiteiten waarbij vaak middels afzuigfans (misschien ook reukloze) chemische  dampen  worden uitgestoten.

Het zal je overkomen dat de buurman bijv. een autospuiterij begint. Ofschoon jouw woonhuis de hele dag potdicht is komt  de damp toch door naden het huis in. Degenen die de activiteiten ontplooien  laten vaak door hun gedrag zien dat ze lak hebben aan de omwonenden. Sommige exploitanten zijn zo crimineel dat het bedrijfsgebouw zodanig is ontworpen dat het  een onschuldige aanblik heeft.

Velen zullen evenals ik nu begrijpen waarom de politie en Districtscommissarissen geen poot uitsteken na deponeren van een klacht.   

T.Sanches