Home Suriname Verbetering of continuering van slecht beleid?

Verbetering of continuering van slecht beleid?

25
0
verbetering-of-continuering-van-slecht-beleid?

foto


Van nepotisme tot faciliteren van illegale activiteiten, er is voldoende bewezen dat wij machthebbers hebben gehad die zich keer op keer schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Alles wat zij konden graaien voor de intrede van de nieuwe regering hebben ze gedaan. Als gevolg daarvan moet de huidige regering het doen met de kruimels. Wij, volk van Suriname moeten ervoor waken dat, vooral, onze staatsmiddelen niet in handen komen/blijven van de corrupte politici en hun loyalisten.Beloftes en Corruptieschandalen NDP regering


Promises are meant to be broken.

Deze stelling wordt steeds, in ergere vormen, letterlijk opgevat.

Loze beloftes formuleren is een standvastig onderdeel van public speeches. Dit is vanaf de verkiezingscampagnes al herkenbaar.

Enkele klinkende beloftes:

• Tram Project; Een project waar vele Surinamers op gerekend hadden.

• Project Suriname, de 2e Dubai

• Velen van ons kunnen het nog vers voor ogen halen op welke hoogte ex-fractieleider van Bouterse, André Misiekaba deze luchtkastelen had gebouwd.

• Project Koersstabilisatie

• Aanpak Criminaliteit

• Huizen zonder ijzeren traliewerk;

• Vernieuwing onderwijs

• Ontwatering Paramaribo

• Vijf-baans wegen met fly-overs

• Excellente Overheid

• Grondenrechtenvraagstuk

•  8.000 woningen

Corruptieschandalen:

• Aankoop schoolboeken

• Uitbetaling haalbaarheidsstudie aan Strukton

• Uitbetaling aan boeteclausule aan Ballast Nedam Saronbrug

• Kantoorrenovatie van meer dan US$ 250.000 door OW minister

• Pimpen van dienstvoertuig door minister OW

• Onderhandse gunning van steeds SRD 1.500.000 (verkaveling) aan zoon tot een bedrag van meer dan SRD 850.000.000 door minister OW

• Aankoop asfalt plant door min. OW

• Aankoop dienstvoertuig voor het KPS door DNV bij yokohama

• Aankoop vaartuigen voor Coastguard Suriname

• Asfalteringswerkzaamheden Bouterse highway

• De zovele chartervluchten

• Kasreserve schandaal

Geen nieuw fenomeen

Als wij moeten beginnen met het opsommen van, onder andere, ontoereikende institutionele structuren, inefficiënt beheer van overheidsuitgaven, belangenconflicten en misbruik van invloed en macht e.d., in Suriname, dan mogen wij een terugblik naar periode 1996-2000 en 2010-2020 niet in de wind slaan. Suriname wordt sedert 2014 beschouwd als de vierde meest corrupte land in het Caricom gebied. Wij kunnen dus al jaren praten van onduidelijke regulerende systemen die discretionaire bevoegdheden mogelijk maakt.

Zo kunnen wij dieper in het verleden graaien en steeds meer ellendige situaties boven water brengen. Het ligt niet in de bedoeling dat oude koeien uit de sloten gehaald worden, maar wel dat zowel het volk als de huidige regering een ervan bewust worden dat beloftes maken en corruptie plegen geen vooruitgang brengt.

Deze terugblik moet het volk herinneren dat zij niet per zitting van de huidige regering in de maling wordt genomen. Voor de regering Santokhi-Brunswijk moet dit stuk een spiegel voorstellen. Evalueert u uw eigen daden en ga na in hoeverre u het beter heeft gedaan dan de voorgaande regeerders. Bent u gekozen voor verbeteringen of continuïteit van slecht beleid?

Sanjay Nannan B-ICT MBA