Home Suriname Achaibersing zal nog enkele weken minister blijven

Achaibersing zal nog enkele weken minister blijven

20
0
achaibersing-zal-nog-enkele-weken-minister-blijven

foto

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning


Armand Achaibersing van Financiën & Planning zal enkele weken nog aanblijven als minister. President Chan Santokhi had vandaag een onderhoud met de minister. Hij heeft een beroep gedaan op de bewindsman om niet per 1 september af te zwaaien, maar nog aan te blijven totdat er een geschikte opvolger is gevonden en een passende overdracht kan plaatsvinden.

De bewindsman heeft op 13 augustus om persoonlijke redenen zijn portefeuille ter beschikking gesteld van het staatshoofd. Eerder had de president aangegeven dat de privacy van de minister en zijn familie gerespecteerd moest worden.

De president heeft kenbaar gemaakt dat hij begrip en respect heeft voor het standpunt van de minister. Hij heeft ook aangegeven dat de minister tot nu toe een belangrijke en substantiële bijdrage heeft geleverd aan de noodzakelijke hervorming van de Surinaamse economie, op weg naar structureel herstel en duurzame ontwikkeling, meldt de presidentiële woordvoerder, Alven Roosveld.

In dit verband is van gedachten gewisseld over een aantal belangrijke lopende trajecten waarin het ministerie van Financiën en Planning een cruciale rol vervult. Het gaat in deze met name om de voorbereiding en afronding van de begroting 2023, de goedkeuring van het BTW project, het hervormingstraject onder een IMF gestuurd programma en de lopende herschikkingsonderhandelingen met commerciële en bilaterale crediteuren.

Op basis van deze gedachtegang heeft de president een beroep gedaan op de bewindsman om, in afwachting van het identificeren van een geschikte opvolger en een passende overdracht, nog enkele weken aan te blijven als verantwoordelijke beleidsautoriteit op het ministerie van Financiën en Planning. De president gaf ook aan dat zoveel als mogelijk rekening gehouden zal worden met de persoonlijke omstandigheden van de minister.

Achaibersing heeft aangegeven dat hij bereid is mee te werken aan het verzoek van de president en heeft toegezegd nog enkele weken zijn directe bijdrage te zullen blijven leveren, en daarmee de president de gelegenheid te geven een passende opvolger te identificeren.