Home Suriname DA’91: Samenleving moet participeren in discussie Kiesstelsel

DA’91: Samenleving moet participeren in discussie Kiesstelsel

24
0
da’91:-samenleving-moet-participeren-in-discussie-kiesstelsel

foto


Het Wetenschappelijk Bureau van DA’91 heeft dinsdag de eerste publieke discussie gehouden over de ontstane situatie na het oordeel van het Constitutioneel Hof over de Kiesregeling. Het thema was: De consequenties en mogelijkheden na onverbindend verklaren van delen van de Kiesregeling. De inleiders waren: Eugene van der San, Lothar Boksteen en August Boldewijn. Het statement van Boldewijn werd voorgelezen, aangezien hij vanwege omstandigheden niet zelf aanwezig kon zijn.

De partij en i.h.b. het Wetenschappelijk Bureau zijn zeer tevreden over het verloop van de avond. De interesse in het onderwerp blijkt groot te zijn. Want niet alleen was de zaal vol, maar er waren ook ontelbare verzoeken voor live streaming van de avond zowel binnen als buiten Suriname. In zijn introductie van het thema gaf de waarnemend coördinator van het Wetenschappelijk Bureau Romeo Stienstra aan dat: “Met het oordeel van het Constitutioneel Hof is aanpassing van het kiesstelsel onvermijdelijk geworden. Mede vanwege het feit dat de resultaten van verkiezingen en het daaruit voortvloeiend  beleid van invloed zijn op het leven van elke burger van ons land, is het van essentieel belang dat de totale samenleving meedoet aan de discussie. Het is precies daarom dat het Wetenschappelijk Bureau deze discussie avond organiseert.”

Er is bewust voor gekozen om bij deze eerste discussie niet de inzichten van de partij aangaande het kiesstelsel te presenteren, maar een podium te bieden aan experts op vooral het bestuurskundig vlak om vanuit hun expertise hun licht te doen schijnen over het thema. Voor ons als partij en met name ons Wetenschappelijk Bureau was belangrijk dat elke burger moet kunnen begrijpen wat de consequenties zijn van het oordeel evenals wat de mogelijkheden zijn om hier invulling aan te geven.

Tijdens de avond zijn er verschillende voorstellen voor omgaan met het oordeel van het Constitutioneel Hof gepresenteerd. De rode draad is wel dat direct of indirect alle inleiders voorstander zijn van niet slechts de vervanging van de artikelen 9 en 24  in de kiesregeling maar van een totale herziening van het kiesstelsel. Soms op een meer of minder ingrijpende wijze. Zo kwamen ideeën naar voren voor een districten evenredigheidsstelsel, een landelijk evenredigheidsstelsel en ook voor een combinatie van beiden.

 Opmerkelijk was ook dat gesteld werd dat het initiatief bij de president ligt om een ontwerpwet DNA te doen toekomen. Dit terwijl tot nu toe in de samenleving velen richting DNA kijken om de koe bij de hoorns te vatten. Heel belangrijk was ook dat aangetekend werd dat zonder correctie van de kiesregeling in lijn met de uitspraak van het CH er geen verkiezingen kunnen worden georganiseerd. Het is dus zaak dat hier prioriteit aan gegeven wordt. Ook de weg langs welke het uiteindelijk besluit genomen kan worden kwam aan de orde. Volgens een van de inleiders is het zo dat indien de stemmen tot tweemaal toe staken in DNA, kan de president de zaak voorleggen aan de rechter. In het ander geval kan ook de VVV ingezet worden, eventueel na het houden van een volksraadpleging.

Het initiatief voor de discussie avond is heel positief ontvangen. Er is in de samenleving veel behoefte aan informatie en voeding voor gedachtewisseling,  discussie en debat. Met deze eerste publieke discussie na het oordeel van het Constitutioneel Hof is voldaan aan de behoefte van de brede samenleving. En dit is pas het begin van de discussie. Het bleek gisteren ook dat er nog meer ideeën leven in de samenleving en wij kijken ernaar uit dat die allemaal op tafel komen zodat de samenleving een goed geïnformeerde keuze kan maken voor wat het beste is voor ons land. Van diegenen die met de formele besluitvorming belast zijn zal geëist moeten worden dat zij doen wat in het belang is van de samenleving.

 

DA’91 zal voortgaan via de verschillende haar ten dienste staande democratische middelen de discussie in de samenleving te stimuleren en versterken. Ook zullen zij de regering en DNA blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid, zoals dat reeds geruime tijd gedaan wordt, en eisen dat zij zo snel mogelijk op een juiste en rechtvaardige wijze invulling geven aan de opdracht die voortvloeit uit het oordeel van het CH waarbij DA’91 uitgaat van een integrale wijziging van het kiesstelsel met medeneming van wet- en regelgeving voor financiering van politieke partijen. De acties zullen gericht zijn zowel op het niveau van de gemeenschap als ook op het niveau van de gekozen democratische instituten ter verhoging en verdieping van de informatie evenals de realisatie van hetgeen DA’91 sinds haar oprichting bepleit, een rechtvaardig kiesstelsel.