Home Suriname Steven Gonesh waarnemend CEO SLM

Steven Gonesh waarnemend CEO SLM

24
0
steven-gonesh-waarnemend-ceo-slm

foto

Steven Gonesh wordt voorlopig belast met de leiding van de SLM.


Steven Gonesh, Vice President Operations, zal voor twee maanden als waarnemend algemeen directeur bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) worden aangesteld. Behalve Gonesh zullen de heren Baidjoe, Vrede en Laigsingh deel uitmaken van het interim managementteam, meldt de regering. Intussen heeft Paul de Haan per brief bedankt als directeur. Ook Xaviera Jessurun heeft haar functie als president-commissaris neergelegd.

Het persbericht van de regering

Steven Gonesh zal de komende 2 maanden als waarnemend CEO bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij worden aangesteld. Behalve Gonesh zullen dhr. Baidjoe, dhr. Vrede en dhr. Laigsingh deel uitmaken van het interim managementteam. Dit team heeft als opdracht de lopende zaken af te ronden, de dagelijkse leiding te voeren en alles in het werk te stellen voor een efficiënte transitie naar de nieuwe situatie.

De huidige rvc blijft verder functioneren alleen is Ganesh Laigsingh gevraagd om de functie van waarnemend president-commissaris in te vullen nu Xaviera Jessurun haar functie ter beschikking heeft gesteld. Het contract met de huidige directeur, Paul de Haan, wordt zo snel als mogelijk ontbonden. Vermeldenswaard is dat ook De Haan schriftelijk zijn ontslag heeft ingediend. Ook de samenwerking met Prenobe Bissessur is beëindigd. Volgens de regering hebben zich zaken voorgedaan buiten de aandeelhouder en het clusterteam van ministers om en is Bissessur ver buiten zijn bevoegdheden getreden.

De regering benadrukt dat ze het Openbaar Ministerie alle ruimte wil geven om het onderzoek dat gestart is bij de SLM af te ronden. Zolang dat gaande is vraagt ze in het belang van de maatschappij maar ook van de samenleving om rust. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een herstelplan en daar wordt verder aan gewerkt.

Vanaf de start is er een cluster van ministers betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van dit plan. We willen allemaal een ding en dat is het redden van de SLM. Mijn focus is dan ook daarop gericht en wij gaan doen wat we moeten doen om dit te realiseren.  Ondertussen gaat het clusterteam van ministers en de interim-leiding na welke besluiten formalisering via de rvc moeten verkrijgen. Verder is gevraagd alle relevante informatie ter beschikking te stellen voor de te houden DNA-vergadering in comité generaal over SLM op voor 30 augustus. Terwijl dit proces zich voltrekt wordt gewerkt aan de leiding van de nieuwe SLM.