Home Suriname Raadsman betwijfelt verklaring anonieme getuige

Raadsman betwijfelt verklaring anonieme getuige

24
0
raadsman-betwijfelt-verklaring-anonieme-getuige

foto


Advocaat Raoul Lobo vindt dat er te weinig bewijs is om tot een veroordeling te komen van Urazo L. die verdacht wordt van inbraken in de woning van een officier van justitie en een bejaard echtpaar. Het vreemde aan deze zaak is voor hem dat een zogenaamde anonieme getuige amper 15 uren nadat er aangifte is gedaan, heeft gebeld met een specifiek nummer van de recherche.

Dat een anonieme getuige heeft aangegeven dat de inbraak gepleegd is door de beruchte Urazo L. Dat hij daarbij geholpen is door bendeleden die een jaar of twee terug betrokken waren bij een inbraak ergens op Sophia’s Lust, waarbij één van de daders was doodgeschoten door de benadeelde. “Niet eens naar het algemeen nummer is gebeld. Dan is het zeer moeilijk te verteren dat de recherche niet zou weten om wie het gaat (als de persoon bestaat en dat is ook discutabel). Dat is natuurlijk zeer vreemd te noemen”, constateert Lobo.

De advocaat ziet in heel veel zaken dat de anonieme getuigen direct naar binnen bellen en er nimmer naar identificatie wordt gevraagd door de politie zodat er achteraf helemaal niets meer getoetst kan worden. Want uiteraard wenst de persoon anoniem te blijven zodat hij nimmer in beeld komt. “De grens van de eerlijkheid van de procedure van artikel 6 lid 1 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is in zicht als sprake is van een veroordeling, die enkel of in beslissende mate is gebaseerd op verklaringen van één of meer anonieme getuigen die de verdediging in geen enkel stadium van de procedure heeft kunnen ondervragen. “Er hangt aan de hele figuur van anonieme getuigen in Suriname vaak “a very bad odeur”.

Lobo zegt dat de politie zonder enige vorm nuance afgaat op de verklaring van deze getuigen die dat zogenaamd altijd ‘om niet’ doen en geen enkele identificatie verlangt en nimmer eist dat deze getuigen bij proces-verbaal worden gehoord, laat een indruk achter bij alle strafpleiters die de wenkbrauwen doen fronsen. Een andere vraag die naar mening van Lobo gesteld kan worden, is of deze anonieme getuigen wel bestaan of dat het een en ander niet gewoon ter plekke is verzonnen met informaties die de politie langs andere wegen (illegale opsporingsmethoden) heeft verkregen maar welke niet bruikbaar zijn ter terechtzitting vanwege allerlei vormfouten c.q. processuele fouten.

“Alleen als de verdediging deze personen ziet of als de rechter-commissaris de anonieme getuigen lijfelijk heeft ondervraagd kunnen de raadslieden geloof hechten aan hun bestaan.” Een zeer belangrijke is vraag is hoe de anonieme getuige/informant aan zijn informatie is gekomen. De vraag is voor Lobo of het een gerucht is uit het criminele circuit of heeft de anonieme getuige het een en ander direct gehoord van Urazo L. of comparanten. Als het om een gerucht gaat is de bewijskracht nihil. De uitspraak is op 17 oktober.