Home Suriname HVB: Uitspraak belangrijke stap voor rechtvaardig Kiesstelsel

HVB: Uitspraak belangrijke stap voor rechtvaardig Kiesstelsel

82
0
hvb:-uitspraak-belangrijke-stap-voor-rechtvaardig-kiesstelsel

07 Aug, 12:46

foto


De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) feliciteert de Surinaamse natie met de uitspraak van het Constitutioneel Hof waarbij artikel 9  en 24 van de Kiesregeling onverbindend zijn verklaard. Deze uitspraak die zonder meer een belangrijke stap is voor onze jonge constitutionele ontwikkeling, is tevens een bijzondere verrijking van onze democratie.

Hoewel het Hof geen uitspraak heeft gedaan over het kiesstelsel op zich, is zeker het aspect van de huidige zeteltoebedeling terecht nu onverbindend verklaard. Er bestaat reeds decennialang een breed gedragen maatschappelijke en politieke opvatting dat deze zeteltoebedeling een onaanvaardbare aanslag is op de volkswil. Overwaardering bij enkele distrikten en weer onderwaardering bij andere distrikten correspondeert niet met de gelijkwaardigheid die aan elke stem volgens de grondwet moet worden toegekend. Het is immers onrechtvaardig dat bv. Paramaribo  die bij de laatste verkiezingen goed was voor 43.3 % van het aantal kiesgerechtigden “slechts” in aanmerking komt voor 17 zetels (33.3 %) en Coronie met 0.6 % stemgerechtigden voor 2 zetels (3.9 %). Met de interventie van het Hof is dit probleem nu op het bord van de politiek geplaatst voor herijking.

De partij kijkt uit naar de consultaties die het parlement en de regering op korte termijn zullen moeten voeren met het politiek en maatschappelijk veld om voor de komende verkiezingen een meer rechtvaardige kiesstelsel te introduceren. Specifiek ten aanzien van de zeteldistributie op districtsniveau is de partij in ieder geval voorstander van behoud van het aantal DNA zetels (51) met een zodanige verdeling per district op basis van het aantal kiesgerechtigden (en niet het aantal inwoners) zoals dat nu al plaatsvindt op RR-niveau. Ofschoon geen enkel land beschikt over een perfect kiesstelsel, is dit een eerste maar heel belangrijke stap voor ons land op weg naar een rechtvaardige en representatief kiesstelsel. De regering doet er goed aan tegelijkertijd nota te nemen van het Eindrapport van de Presidentiële Commisie Evaluatie Kiesstelsel 2018 waar er meer dan 25 wijzigingsvoorstellen van wettelijk-, redactionele en administratieve aard zijn gedaan.

Advertenties