Home Suriname Een dilemma: Hoe werken wij positief samen met elkaar?

Een dilemma: Hoe werken wij positief samen met elkaar?

27
0
een-dilemma:-hoe-werken-wij-positief-samen-met-elkaar?

foto


Bepaalde leden van de SPB zijn al enige tijd aanvechtbaar bezig zonder dat behoorlijk tegen hen wordt opgetreden. In 2020 heeft bijvoorbeeld de nu ontheven korpschef van politie de heer Roberto Prade in de Nederlandse media (Stanvaste radio) verklaard dat hij een politieke benoeming heeft verkregen onder Bouterse. De SPB had vrij spel onder deze korpschef. Hij werd tevens behoorlijk ondersteund door het bestuur van de SPB. Poetini Atompai, Sergio Gentle en Raoul Hellings lijken een drie-eenheid. Zij werken samen met elkaar!

In 2016 was Robby Ramdjiawan de toenmalige voorzitter van de SPB en commissaris van politie de gebeten hond omdat hij corrupt zou zijn. Dat is nooit bewezen! John Krishnadath van de Surinaamse Voetbal Bond volgde, die onlangs nieuwe bestuursverkiezingen heeft uitgeschreven. En recent de president van Suriname de heer Chan Santokhi toevallig ook voormalig commissaris van politie. Vele wetenschappers hebben echter reeds gepubliceerd over de multi-etnische Surinaamse samenleving. Met name Ruben Gowricharn heeft daar vaker heel realistisch over geschreven. Graag verwijs ik naar de publicaties.

Mensen met bestuurservaring weten hoe moeilijk dit werk soms kan zijn. Zeker als je een failliete staat hebt overgenomen. Je loopt daarom op eieren en daar moet je je wel goed bewust van zijn. Het volk heeft de huidige president van Suriname zijn volste vertrouwen geschonken nadat de vorige president die al voor drugsdelicten was gevonnist in Nederland werd afgezet. Nu loopt het strafproces van de Decembermoorden tegen hem. Het lijkt erop dat Chan Santokhi de populistische politiek van zijn voorganger wil voortzetten want de gedane beloften worden maar niet nagekomen. Zijn “friends en family” schijnen niet te begrijpen dat zij eveneens de hand in eigen boezem moeten steken omdat zij zonder te solliciteren alsmede zonder volledig bekwaam en geschikt te zijn voor de functie(s) deze ambiëren. Hoogst kwalijk is dit gedrag bij mevrouw Mellisa Seenacherry en de heer Leo Brunswijk die familiebanden banden hebben met de president en vicepresident.

De vraag die bij mij nu opdoemt is: “Wij zijn toch bezig met het proces van natievorming?” Moeten we de problemen van ons land niet samen oppakken? Uiterst bedenkelijk is het dat brieven worden geschreven naar leiders van onze vroegere koloniale heersers om onze president te corrigeren terwijl zij tot de dag van vandaag weigeren excuses te maken aan de nazaten van de tot slaafgemaakten alsmede zij die de plantagearbeid als substituut slaven hebben voortgezet. Ik weet nu al dat Mark Rutte hartelijk zal lachen en niet zal ingaan op deze brieven van een onzekere persoon omdat Suriname een onafhankelijk land is en het internationaal recht staat binnenlandse inmenging niet toe!

Voorzitter Atompai van de SPB was overigens vorig jaar op uitnodiging van de Nederlandse Politie Bond (NPB) in Nederland en heeft zich daarbij schuldig gemaakt aan “patsergedrag”. Precies hetzelfde gedrag dat Ronnie Brunswijk vertoont: het ronddelen van geld in een meute wellicht om zo aandacht te vragen. Briefjes van € 50,00 en € 100,00 werden gestrooid alsof het niks is terwijl er zoveel armoede heerst in ons land. Het is zeker goed, zelfs een democratisch recht om actief actie te voeren maar tegelijkertijd moet je wel beseffen: “Verbeter de wereld begin bij jezelf!”

Nu begrijp ik precies waarom de mensen na een tijdje niet meer zo actiegericht waren: ze wilden natuurlijk niet weer bedrogen worden! Nogmaals roep ik president Chan Santokhi op om de gedane beloften aan de kiezers na te komen zeker nu het Constitutioneel Hof (CHof) heeft bepaald dat de Kiesregeling aangepast moet worden omdat deze in strijd is met de grondwet alsmede internationale verdragen. De coalitie zoals die nu is gevormd, brengt niet de soevereine wil van het volk tot uiting: Brunswijk en Santokhi zullen anders campagne moeten voeren, willen zij weer gekozen worden. Zo is de Kiesregeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod van artikel 8 van de Grondwet. In verband hiermee lijkt het mij zinvoller dat actiegevoerd wordt om dit soort zaken te veranderen zodat een betere en meer democratische samenleving ontstaat waar de president niet tevens leider is van een politieke partij en geen criminelen deze functie meer mogen vervullen.

 Voorts moet er strenger onderzoek worden gedaan naar de antecenten van betrokkenen die werkzaam worden geacht in de drie machten van de Trias Politica. Kortom we hoeven mijns inziens door directe actie (wat mij betreft) voorlopig niemand naar huis te sturen maar wellicht gerichter actievoeren in de voorwaardenscheppende sfeer voor een beter Suriname met de bestaande diversiteit in onze samenleving. Dat moeten we eveneens aan de leiders merken. Met de laatste ontwikkelingen van het CHof in het achterhoofd wacht ik nu het resultaat van het onderzoek van minister Kenneth Amoksi in de kwestie Gentle en Hellings rustig af.

Robby Roeplall