Home Suriname ‘Wilde staking’ bij bacovenbedrijf FAI beëindigd

‘Wilde staking’ bij bacovenbedrijf FAI beëindigd

43
0
‘wilde-staking’-bij-bacovenbedrijf-fai-beeindigd

foto


Nadat twee dagen acties zijn gevoerd door werknemers bij de Food & Agriculture Industries N.V. (FAI), is het werk gisteren hervat. De directie zegt dat het om een ‘wilde’ staking ging. De actie is beëindigd na een onderhoud tussen de directie en de vakbond. 

De arbeiders gingen in actie vanwege onduidelijkheid over de koopkrachtversterking en koerscompensatie die zij niet meer op hun loonslip zagen. Deze twee toelagen zijn in juli laatstleden geïncorporeerd in het basissalaris. Deze wijzigingen zijn na schriftelijke overstemming met de beide vakbonden bij FAI doorgevoerd. Het management heeft deze aanpassing tijdig doorgegeven aan het personeel, meldt het bedrijf.

Aan de werkneerlegging die op 1 augustus aanving, participeerden 300 productiemedewerkers van de Jarikaba operatie in Saramacca. Zij waren ontevreden over het salaris van juli. De directie heeft de groep dezelfde dag ontvangen op het hoofdkantoor te Jarikaba, de verschillende klachten aangehoord en uitleg gegeven over de salarisaanpassing. De arbeiders is voorgehouden dat de werkzaamheden niet plotseling gestopt mogen worden, omdat de vakbond en de directie over de problemen om de tafel kunnen zitten en tot oplossingen komen. Een wilde staking zal nooit worden getolereerd, benadrukte de directie die een beroep deed op de medewerkers om het werk te hervatten en de volgende dag de problemen en eisen op een structureel wijze te bespreken. De groep was niet tevreden met de uitleg van de directie en zette de acties voort.

Op 2 augustus heeft het stakende personeel ervoor gekozen om buiten de poort van het bacovenbedrijf de acties voort te zetten. De directie heeft geweigerd om daar de werknemers aan te horen en toe te spreken. De werkzaamheden gisteren hervat, nadat de directie en vakbond samen met het personeel hebben vergaderd en uitleg gegeven. Bepaalde groepen werknemers hebben aangegeven dat zij niet volledig betaald zijn voor werkzaamheden die ze hebben uitgevoerd. Dit zal verder worden uitgezocht en gecorrigeerd indien dat het geval is. Daarnaast is aan de directie gevraagd wanneer de CAO- onderhandelingen weer aanvangen. De directie betreurt het dat niet de juiste weergave is gegeven in de media over de werkneerlegging.

Benadrukt wordt dat FAI bezig is, met de schaarse beschikbare financiële middelen, het rehabilitatieplan ten uitvoer te brengen. Wilde stakingen kan het bacovenbedrijf zich niet veroorloven. Het schuldenvraagstuk van ruim 21 miljoen Amerikaanse dollar is nog steeds niet structureel opgelost, wat betekent dat FAI met de weinige inkomsten haar betalingsverplichtingen niet tijdig kan voldoen. Hieronder vallen onder meer rentebetalingen aan de bank, betalingen aan grondstoffen leveranciers en dienstverleners.