Home Suriname Een Organisch proces

Een Organisch proces

125
0
een-organisch-proces

foto


Als op 24 mei 2020 aan het volk verteld zou worden dat een regering met als president de heer Santokhi het land zou vernietigen, zou waarschijnlijk niemand het geloven. Na ruim 25 maanden van regeren gaat niets goed in het land.

De regerende politieke partijen die Surinamers opriepen om gezamenlijk het land te ontwikkelen hebben vandaag bewezen de meest etnisch gerichte partijen te zijn. Het Surinaams belang wordt telkenmale terzijde gelegd terwijl het etnisch belang systematisch via de partijen met staatsmiddelen worden behartigd. Bestuurlijk verval en normvervaging worden dagelijks erger.

Het IMF-programma zorgt voor een ongekende toename van de armoede. Armoede en decadentie ontwrichten de maatschappij zienderogen. Leden van DNA verdedigen zelfverrijking en het eigen belang met alles dat zij in zich hebben. Een duurzame ontwikkeling van de maatschappij is op dit moment ondenkbaar.

Deze verloedering binnen de maatschappij krijgt ergere vormen wanneer de regering zeer rancuneus blijkt te zijn. In deze gaat het niet alleen om het buitenfunctie stellen van twee hoofdofficieren van de politie, die een protestactie hebben geleid, maar vooral het rancuneus handelen tegenover ambtenaren. Als dit niet genoeg is duldt president Santokhi absoluut geen commentaar op zijn beleid en wordt opdracht gegeven tot opsluiting en intimidatie van personen die volgens hem de president beledigen. Mooier nog zijn aangestelde adviseurs passen dit intimiderend gedrag ook toe op verscheidene ministeries, en worden mensen bang hun mening te uiten.

Het ter beschikking stellen, buitenfunctie stellen, bedreigen met ontslag en ontslaan van ambtenaren vindt sinds het aantreden van deze regering op een grove manier plaats. Vooral wanneer zij een andere politieke kleur hebben dan de regerende partijen. Daarom siert het de regering niet om constant loze beloften te doen aan het volk. Er is sinds de protestacties een aantal beloften gedaan door de regeringsleider, waarvan de realisatie bijna onmogelijk is.

Zo is beloofd om burgers die het nodig hebben te voorzien met oli karta. Het is toch onzin als de regering Bazokaarten van burgers intrekt, die het sterk nodig hebben voor hun gezondheid, en het volk nu oli karta belooft.

Aan de ene kant rept de regering geen woord over bestrijding van nepotisme en vriendjespolitiek. De wrange bochten die in de argumenten worden meegeven om de echtgenote van de president en de broer van de vicepresident in hun functies te behouden zijn misselijkmakend. Verder moet verduidelijkt worden dat nepotisme en vriendjespolitiek zich niet beperkt tot deze twee. Het behelst veel meer.

Helemaal daartegenover belooft de president de vakbonden een positie in de raad van toezicht en besturen van verschillende parastatalen. Dit is een schoolvoorbeeld waarom heden ten dage vakbonden het belang van de werkende klasse niet kunnen behartigen. Ze worden op een goedkope en zeer subtiele manier omgekocht. Het is natuurlijk ook goed om op te merken dat niet alle vakbondsleiders om te kopen zijn.

Daarnaast belooft de president om af te rekenen met dubbele functies, terwijl zijn eigen minister van Volksgezondheid naast zijn ministerschap ook nog functioneert als keuringsarts voor piloten. Daarvoor heeft de president in De Nationale Assemblee verklaard zelf toestemming te hebben gegeven. Hoe tegenstrijdig zijn de handelingen en de beloftes van deze regering niet.

Echter eindigt het niet hier. Het volk is beloofd dat SRD 100 miljoen vrijgemaakt zal worden voor de volksgezondheid. Eerder was ook beloofd SRD 50 miljoen voor de agrariërs en SRD 50 miljoen voor infrastructuur bij de watersnood. Niets ervan is tot de dag van vandaag te merken maar het geld is wel op.

Ook het opschorten van de gronduitgiftes te Sabaku-project is een misleiding. Er is een klacht tegen de minister van GBB ingediend bij het Openbaar Ministerie voor overtreding van de Anti-corruptiewet. Het resultaat van dit onderzoek is nog niet eens bekend of de president grijpt en mengt zich in een lopende zaak. Ik wil niet opmerken dat de strafklacht al in de doofpot gestopt.

In elk geval is het volk al goed zat van de leugens en de misleiding van deze regering. Het proces om af te rekenen tegen het wanbeleid is organisch ingezet. Dat proces zal wel zoete vruchten baren.

Gewezen DNA lid

Daniella Sumter