Home Suriname Veel gezinnen leven aan de rand van afgrond!

Veel gezinnen leven aan de rand van afgrond!

12
0
veel-gezinnen-leven-aan-de-rand-van-afgrond!

foto


Gezonde voeding is een noodzaak. Te wijten aan verschillende betreurenswaardige omstandigheden op de wereld, ontstaan er enorme voedseltekorten. Dit veroorzaakt voedselonzekerheid – wanneer mensen niet in staat zijn regelmatig te kunnen voldoen aan hun voedingsbehoeften. Of ze kunnen niet beschikken over adequate voeding wanneer zij dat nodig hebben. Dit, vanwege gebrek aan geld of abnormale hoge prijzen.Lage voedselzekerheid


Dit is voedsel dat niet aan uw smaak voldoet of van mindere kwaliteit is. Maar je hebt het nodig dus je eet het. Denk maar aan de voedselpakketten die je koopt, maar helaas van lage kwaliteit zijn. Bovendien wordt de samenstelling van het pakket door de verkoper bepaald. Je lust niet al de spullen, maar je hebt geen keuze, immers je hebt onvoldoende financiële middelen om de dure producten in de winkels te kopen.

Zeer lage voedselzekerheid

Dit is wanneer je niet genoeg voedsel kunt krijgen om jezelf en je gezin te voeden, of je moet minder eten of zelfs maaltijden overslaan, omdat je niet genoeg geld of andere middelen hebt om in je voedselbehoefte te voorzien. Zoals al vermeld is gebrek aan voldoende financiële middelen en extreem hoge prijzen van levensmiddelen onder andere de oorzaak van voedselonzekerheid.

Voedselonzekerheid en gezondheid

Gezondheid en honger zijn nauw met elkaar verbonden. Voedselonzekerheid houdt vaak verband met veel ernstige gevolgen voor de algehele gezondheid van een persoon. Mensen die als voedselonzeker worden beschouwd, hebben meer kans op chronische ziekten; zoals hoge bloeddruk en diabetes – tevens (intensere) vormen van stress en het ontwikkelen van psychische problemen. Voor onze kinderen zijn de effecten nog groter. Het heeft gevolgen voor hun groei en ontwikkeling, academische prestaties, geestelijke gezondheid en uiteraard hun toekomstige economische welvaart. Evenzo kunnen ze op jonge leeftijd chronische ziekten zoals bloedarmoede en astma ontwikkelen. Gedragsproblemen, zoals angst, agressie en hyperactiviteit kunnen evenzeer de gevolgen zijn van voedselonzekerheid.

Wat nog schadelijker is voor je gezondheid is wanneer er maaltijden worden overgeslagen of soms te weinig eten en dan te veel eten. Dan kunnen de gezondheidsklachten vele malen erger zijn. In de meeste landen worden er structurele maatregelen getroffen om de meest kwetsbaren in hun samenleving te ondersteunen. Er wordt gewerkt aan beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezonde voeding. Zo worden er financiële middelen toegekend aan gezinnen. Voedselbanken worden niet alleen ondersteund door particulieren, maar ook door overheden.

Suriname

De situatie in Suriname is veel erger, omdat behalve de wereldissues, wij te maken hebben met ónze eigen problemen, zoals hoge koers; corruptie; extreme hoge prijzen voor voeding en onmenselijke lage lonen; keiharde handelaren, politici en bedrijven die geen empathie tonen of weinig begrip hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Vaak worden deze mensen gezien als ongeschoold, lui, mensen die alles gratis willen, terwijl het de verantwoordelijkheid van een regering is om te zorgen voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

Goede initiatieven van organisaties worden zelden of nooit ondersteund door de regering om voedselonzekerheid te voorkomen. Zo was er een voedselbank in het leven geroepen, maar helaas wás het niet van lange duur. De vraag die cruciaal van belang is, is: zijn beleidsmakers zich ervan bewust dat grote groepen in de samenleving te maken hebben met voedselonzekerheid?

De toegankelijkheid en bereikbaarheid om aan adequate gezonde voeding te komen, is voor vele landgenoten niet meer haalbaar – helaas niet alleen voor de meest kwetsbaren, maar ook voor de werkende klasse. Vaak moeten zij het doen met een tweede baan en hulp van onze diaspora, anders verergerd de situatie steeds.

Als we kijken naar de situatie, kunnen we vaststellen dat vele Surinamers leiden aan chronische voedselonzekerheid in ons land. Chronisch, omdat velen niet weten hoe aan voedsel te komen met hun beperkte financiële middelen. Sommige van onze landgenoten leven plotseling in armoede en zijn ook ontnomen van persoonlijke bezittingen, omdat ze zich die niet meer kunnen permitteren.

Voorrecht

Het is belangrijk om te weten dat niet iedereen op dit moment naar de supermarkt kan gaan om goederen te kopen door gebrek aan financiële middelen. Voor anderen is het een voorrecht, om gewoon in de supermarkt te stappen en goederen te kopen wanneer ze dat willen. Een voorrecht om te zorgen voor hun gezin. Helaas zijn het juist deze mensen die het beleid uitmaken, en vinden dat burgers moeten gaan planten en kweken – maar de vraag dringt zich op: waar moeten burgers energie vandaan halen als ze onvoldoende te eten hebben en meerdere jobs moeten doen om te overleven?

J. Faerber