Home Suriname Resultaat onderzoek: Tijdig en juist gehandeld met spuien water

Resultaat onderzoek: Tijdig en juist gehandeld met spuien water

29
0
resultaat-onderzoek:-tijdig-en-juist-gehandeld-met-spuien-water

foto


Het team van Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) belast met het Afobaka waterkrachtwerk heeft juist en tijdig gehandeld voor wat het spuien betreft, gedurende momenten dat zulks noodzakelijk en verantwoord was. De Energie Autoriteit Suriname (EAS) heeft een onafhankelijk onderzoek laten verrichten door het Braziliaanse Worley Engenharia Ltda. Uit de resultaten van het onderzoek door Worley is deze conclusie getrokken.

De resultaten van het onderzoek heeft de EAS ook apart laten valideren door een hydro-deskundige uit Bolivia, die is benaderd via het regionaal en internationaal netwerk van de EAS. Hierbij is nogmaals de betrouwbaarheid van het

onafhankelijk onderzoek getoetst en zijn de bevindingen ook door deze deskundige onderschreven, meldt de EAS. 

Naast een opinie over het gevoerde waterbeheer, hebben beide consultants ook aanbevelingen gedaan omtrent de verbetering van procedures, plannen en ruimtelijke ordening (zonering) van de gebieden stroomafwaarts van de dam.

De rapporten zijn beschikbaar via de website van de EAS.

De EAS heeft Worley de  relevante gegevens  verstrekt voor een adequaat en onafhankelijk onderzoek. Naast deze gegevens heeft Worley met haar kennis van de Afobaka waterkrachtcentrale en Brokopondo-reservoir een beoordeling gegeven over zaken zoals operationele limieten, reservoirniveaus, rulecurve, en andere onderwerpen die aan de orde kwamen. Worley, die in 2018 Jacobs’ Energy, Chemicals & Resources (ECR)-divisie overnam, is een Amerikaans Australisch ingenieursbureau dat projectmanagement en adviesdiensten levert aan de energie sector en complexe

procesindustrieën, en heeft alle expertise in huis, om dit onderzoek onafhankelijk en op een gedegen wijze uit te voeren.

De EAS heeft dit onderzoeksproces gecoördineerd om erop toe te zien, dat er een kwalitatief goed onderzoek wordt uitgevoerd. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten voor de EAS om ervoor te zorgen dat op economisch, sociaal, maatschappelijk, milieu en gezondheidsniveau, ons land betere processen inricht die op langere termijn bijdragen aan onze toekomstperspectieven voor groei en ontwikkeling.

De EAS is als toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector van Suriname conform de elektriciteitswet van 2016 belast met het uitvoeren van audits van elektriciteitsproducenten in Suriname zowel commercieel alsook operationeel. Recente ‘spui-operaties bij de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) Afobaka waterkrachtcentrale hebben geleid tot het onder water lopen van delen van stroomafwaarts gelegen dorpen, alsmede bouwwerken en landbouwgronden op de laag gelegen rivierterrassen langs de Surinamerivier.

Dit resulteerde in publieke verontwaardiging, en werd de roep voor een onafhankelijke beoordeling van de recente operatie van SPCS van het Brokotepondo-reservoir groter. Op basis hiervan heeft de EAS besloten Worley, benaderen om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren omtrent de recente operaties van het Brokopondo-reservoir door SPCS. Het doel van dit onderzoek was om van Worley een oordeel te verkrijgen omtrent het door SPCS gevoerde watermanagement in de aanloop naar- en tijdens de spuioperaties.