Home Suriname Kogel nog niet door de kerk dialoog president en Organic

Kogel nog niet door de kerk dialoog president en Organic

13
0
kogel-nog-niet-door-de-kerk-dialoog-president-en-organic

foto


De regering trof al voorbereidingen voor een gesprek met een afvaardiging van Organic Movement vanmiddag in bijzijn van de media, maar deze opzet vindt vandaag geen voortgang. Dit deelt de woordvoerder van de president, Alven Roosveld mee in een persbericht. Op basis van een mededeling van president Chan Santokhi dat de dialoog vandaag zou worden gevoerd met het Organic Team is er veel ruis ontstaan. De leiders ontkennen dat er een afspraak was gemaakt. De afspraak om in dialoog te gaan ten overstaan van de media werd gemaakt via bemiddelingspogingen. Voor vanavond is een actie gepland op het Onafhankelijkheidsplein. De president heeft wel een clusterteam van ministers opdracht gegeven door dialoog met diverse organisaties.

“In het kader van de gerezen omstandigheden heeft president Santokhi een clusterteam van ministers de opdracht gegeven om diverse groepen in de samenleving te horen. In deze gaat het in het bijzonder om de verenigingen en/of organisaties die audiëntie hebben aangevraagd bij het kabinet of groepen met speciale wensen en of grieven. Het team bestaat uit de ministers van Bibis, ROM, Sozavo EN GBB.

De woordvoerder van president Santokhi benadrukt dat de oproep van de regering, bij monde van de president, menens is. President Santokhi had opgeroepen tot dialoog met vertegenwoordigers van de groep protesteerders. Dit, alhoewel de regering niet formeel in kennis is gesteld van de grieven van de actievoerders.

Op basis van een stuk plichtsbesef en vaderlandsliefde zijn diverse bruggenbouwers aan de slag om zo gauw als mogelijk het gesprek met deze groep te doen plaatsvinden. Op enig moment ontstond de indruk alsof de kogel door de kerk was en zijn er zelfs voorbereidingen getroffen om een gesprek tussen de regering en de actievoerders heden live te verslaan en doen verslaan door overige mediahuizen. Deze opzet vindt vandaag geen voortgang”, meldt de woordvoerder.

Het uitgangspunt was dan ook dat de groep hierbij in de gelegenheid zou zijn om formeel haar wensenpakket te presenteren, maar ook te vernemen wat de realistische en uitvoerbare besluiten eventueel kunnen zijn. Van eminent belang is ook de eventuele tijdslijn die moet worden besproken. Goed bestuur wil namelijk dat wij, bij alle besluiten, de geldende normen, voorschriften en of wetgeving strikt volgen. Dit en meer maakt het evident dat dialoog van pure noodzaak is.

Op basis van diverse bemiddelingspogingen spreekt de regering de hoop nog steeds uit om, binnen afzienbare tijd de primaire gesprekken te voeren met deze groep. Elk gevoerd dialoog zal er een zijn waarbij de regering tracht breder draagvlak te verkrijgen voor het te voeren beleid. De input die zal worden verkregen van de diverse groeperingen en organisaties zal zeker bijdragen tot meer inspraak van de bevolking.

Het lenigen de noden van de samenleving is altijd een primair doel van de overheid. Deze verhoogde samenspraak moet leiden tot oplossingen en beleidskeuzen die dichterbij zijn van de gewenste realiteit. Hiermee geeft de regering verder invulling aan de gedachten van het samen tot ontwikkeling brengen van onze mooie natie”, staat in een persbericht van de woordvoerder van de president.