Home Suriname NDP wil onmiddellijk aftreden minister Achaibersing

NDP wil onmiddellijk aftreden minister Achaibersing

23
0
ndp-wil-onmiddellijk-aftreden-minister-achaibersing

foto

Fractieleden van de Nationale Democratische Partij willen dat minister Armand Achaibersing vertrekt.


De fractie van de NDP in De Nationale Assemblee wil dat de minister van Financiën & Planning, Armand Achaibersing zijn portefeuille inlevert. Dit heeft te maken met de mega fraude met reçu’s. In een brief aan de president zeggen de fractieleden dat het gaat om herhaaldelijke dubieuze handelingen. Als de minister de eer niet aan zichzelf houdt, moet hij onmiddellijk worden ontslagen.

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee (DNA), naderen u met het volgende;

Op dinsdag 12 juli 2022 is in de openbare vergadering van DNA informatie verstrekt, met betrekking tot grootschalige fraude, verduistering en corruptie bij het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Geconstateerd is, dat er op 27 juni 2022 een betaalopdracht ter waarde van SRD 20 miljoen door het ministerie van Financiën en Planning, is aangeboden aan de CBvS, waarvan de uitvoering is geweigerd, op basis van vaststelling door de bank van frauduleuze handelingen.

Eerder dit jaar waren er reeds twee andere betaalopdrachten aangeboden aan de CBvS van respectievelijk SRD14 miljoen op 25 april 2022 en SRD26.9 miljoen op 14 juni 2022, die wel zijn uitbetaald. Thans is bekend dat er minimaal SRD 40.9 miljoen oneigenlijk is overgemaakt aan derden. De minister heeft in deze in ernstige mate wederom zijn plicht verzaakt.

Eerder in de kwesties New Surfin N.V. en de HPSG-deal, is reeds gevraagd maatregelen te treffen tegen het handelen van deze minister, vanwege de ernstige nadelige gevolgen voor de staat Suriname voortvloeiende uit zijn discutabele handelingen. Daarnaast is dezelfde minister in opspraak gekomen met betrekking tot de dubieuze verkoop van het ‘Blauwmeer’ aan de CBvS, waarbij de bank voor ruim 20 miljoen US-dollars zou zijn benadeeld.

Excellentie, deze geconstateerde feiten zijn onacceptabel, worden met klem verworpen. De thans onder zijn wacht, verduistering en diefstal van staatsmiddelen van tenminste SRD 40.9 miljoen is meer dan onacceptabel. Dit terwijl er geen financiën beschikbaar worden gesteld voor noodzakelijke verplichtingen jegens het volk.

Gelet op het bovenstaande en in het belang van het onderzoek eisen wij dat de minister de eer aan zichzelf houdt en zijn portefeuille onmiddellijk ter beschikking stelt. Indien dat uitblijft vragen wij dat u betreffende minister onmiddellijk ontslaat, teneinde ook een sterk signaal te geven aan de nationale en internationale gemeenschap.

Wij eisen een diepgaand onderzoek in deze zaak en rekenen voorts op stringente maatregelen om ons geliefd land te vrijwaren van verdere beroving van staatsmiddelen. Tot slot zien de leden volgaarne een formele verklaring van u tegemoet evenals een transparante beantwoording op de gestelde vragen in DNA.

Hoogachtend,

Leden van De Nationale Assemblee