Home Suriname Pleidooi in zaak illegale houtsmokkel 100 containers

Pleidooi in zaak illegale houtsmokkel 100 containers

19
0
pleidooi-in-zaak-illegale-houtsmokkel-100-containers

foto


De zaak van illegale houtsmokkel in 100 containers is vrijdag voorgegaan. Advocaat Chandra Algoe heeft gepleit voor Natachia R. en Dinendrenath A. Natachia R. is administratieve kracht en werkzaam op het kantoor van de inklaarder Dinendrenath A. Zij was uitsluitend belast met het opmaken van verzoeken voor aanvragen van vergunningen, nadat de documenten aan haar zijn verstrekt door de verschillende opdrachtgevers van de inklaarder.

Door de politie was aan Natachia R. voorgehouden dat enkele documenten die zijn ingediend bij de uitvoertafel van de Douane, vergezeld waren van een keuringslijst van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, die vervalst zou zijn. Hierdoor is een valse/onjuiste vergunning afgegeven. Advocaat Algoe stelt dat Natachia R. dit heeft betwist. De verdachte was steeds bereid de politie aan te tonen hoe de vergunningen gedownload en uitgeprint worden. Hiertoe heeft zij, nadat zij vier maanden was aangehouden en de verdediging dit tot vervelens toe had aangegeven, pas de gelegenheid gehad en was op dat moment haar toegang geblokkeerd door wijziging van de toegangscode.

Algoe meent dat het Openbaar Ministerie geen enkel bewijs heeft aangevoerd waaruit blijkt op welke wijze Natachia R. de Wet Bosbeheer heeft overtreden, nu opmeten, merken en registreren van gewonnen en afgevoerd hout nergens tot haar taak behoorde en zij hiermede totaal niets van doen heeft. Als de administratieve medewerkster van een inklaarder reikt haar bevoegdheid tot het opmaken van documenten, aanvragen van vergunningen en andere administratieve handelingen in opdracht van haar werkgever. Geenszins kan haar verweten worden dat zij houtblokken die bestemd waren voor export, zonder controle van het Hoofd van SBB heeft ingeladen. Controle van de houtblokken is een taak van de exporteur en van SBB. Daar heeft Natachia R. niets mee te maken.

Natachia R. is op vrije voeten. Als moeder van 2 kleine kinderen heeft zij moeten lijden onder haar aanhouding. Zij had haar kinderen 7 maanden niet gezien. Twee kleine kinderen die elke dag vroegen waar hun moeder is. Vanwege Covid kon de vader ze niet eens in de buurt van het cellenhuis brengen. Er moet te allen tijden gewaakt worden tegen dergelijke onrechtmatige aanhoudingen, zei Algoe.