Home Suriname EAS geeft toelichting overbruggingstarief stroomrekening

EAS geeft toelichting overbruggingstarief stroomrekening

23
0
eas-geeft-toelichting-overbruggingstarief-stroomrekening

foto


Het overbruggingstarief voor de stroomrekening is ingegaan op 1 juni en wordt gefaseerd uitgevoerd tot en met 31 mei 2023. De objectsubsidie wordt vervangen door de afnemer tegemoet te komen. De focus ligt op degenen die ondersteuning nodig hebben om hun maandelijkse rekening te voldoen. Om te kunnen vaststellen wie in aanmerking kan komen voor subsjectsubsidie, is het noodzakelijk een bestand aan te leggen welke als uitgangspunt kan worden gehanteerd, zegt de Energie Autoriteit Suriname (EAS). Hierna zal op basis van nader vast te stellen criteria geïdentificeerd worden aan wie wel of niet subjectsubsidie wordt toegekend.   

Allereerst is uitgegaan van het vaststellen van een niveau van stroomverbruik, waarbij de elementaire elektriciteitsbehoefte wordt gedekt. Hierbij moet gedacht worden aan de verlichting in het huis, het kunnen draaien van een radio, TV, ventilator, etc. Internationaal is de norm rond 250 kWh per maand voor huishoudelijke afnemers. Naast het aanmaken van het (opstart)bestand en het vaststellen van de criteria zal ook van belang zijn om middels een proces van controle, validatie/verificatie en goedkeuring gefaseerd degene die in aanmerking komen voor subjectsubsidie over te zetten naar het uiteindelijke subjectsubsidiesysteem.

De EAS heeft besloten een start te maken met het aanleggen van een bestand, waarbij degenen die hierin worden opgenomen gedurende het jaar een overbruggingstarief wordt toegekend. Dit, terwijl het proces van overschakeling naar subjectsubsidie wordt doorlopen. Hierdoor worden degenen die zich registreren gevrijwaard van eventuele tariefsaanpassingen die zich kunnen voordoen gedurende het jaar en worden zij ook tegemoet gekomen in een periode waar als gevolg van het economisch herstel en groei en daarbij horende noodzakelijke maatregelen, het besteedbaar inkomen enigszins is afgenomen. Het overbruggingstarief heeft geen permanent karakter, maar geldt allen voor een bepaalde periode. Het overbruggingstarief houdt in dat voor het verbruik tussen 0 en 250 kWh men een minimum bedrag van SRD 50 per maand betaalt en voor elk verbruik boven die 250 kWh een tarief van SRD 2.50 per kWh. Het overbruggingstarief geldt dus eveneens voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023.

De noodzaak voor registratie ligt in het feit dat het essentieel is om zo nauwkeurig in beeld te brengen wie eventueel voor subjectsubsidie in aanmerking kan komen en om een aantal gegevens in kaart te brengen, welke nodig is voor het vaststellen van de criteria. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals het ontvangen van enige vorm van bijstand, aantal mensen woonachtig op het adres, gemiddeld verbruik per maand, etc. Bij de eerste registraties is reeds gebleken dat minstens 40% van de geregistreerden geen eigenaar van de aansluiting is, en dus ook niet voorkomt in het bestand van de EBS.

U kunt de gedetailleerde toelichting van de EAS hier downloaden.