Home Suriname VES: Minder dan de helft urgentiefase regeerakkoord uitgevoerd

VES: Minder dan de helft urgentiefase regeerakkoord uitgevoerd

19
0
ves:-minder-dan-de-helft-urgentiefase-regeerakkoord-uitgevoerd

foto


Bij twee jaar regering Santokhi (16 juli), is minder dan de helft van prioriteitsacties die opgenomen zijn in het regeerakkoord gerealiseerd. De 26 acties uit het regeerakkoord in de urgentiefase moesten met de hoogste prioriteit (al in de eerste 9 maanden) door de coalitie worden gerealiseerd. De coalitie regering gaat steeds verder achterlopen op haar eigen regeerakkoord welke de vier leiders plechtig hebben ondertekend op 14 juli 2020, stelt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in de jongste editie van INZICHT.

Een van deze acties waar alle vier leiders het over eens waren, is prioriteitsactie nummer 20: “Instelling commissie evaluatie en, indien noodzakelijk, herziening van de Grondwet en het kiesstelsel. Het eindproduct zal in een referendum aan het Surinaamse Volk worden voorgelegd”. Op 8 juli 2020 schreef de VES reeds aan de vier coalitieleiders over het belang van een voor alle vier partijen aanvaardbaar regeerakkoord: “Aangezien deze partijen, die samen 33 zetels van de kiezers hebben gekregen, straks niet meer beoordeeld zullen worden op hun eigen partij/verkiezingsprogramma maar op wat ze in het gezamenlijk opgestelde regeerakkoord daarvan hebben kunnen afspreken c.q. afdwingen”. De VES deed een beroep op de leiders om: “vooral expliciet de heikele beleidskeuzes waar we voor staan goed vooraf te regelen en verifieerbaar vast te leggen”.

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft op vergadering van zijn partij ontoelaatbare uitspraken gedaan en bedreigingen geuit aan personen en het Constitutioneel Hof over een eventuele wijziging van de kiesregeling. De uitspraken en bedreigingen passen in algemene zin niet in een democratische rechtsstaat en in het bijzonder is het afkeurenswaardig dat ze gedaan zijn door de tweede hoogste autoriteit van de uitvoerende macht. Dit getuigt van een onderschatting van de functie, rol en verantwoordelijkheid die de vp binnen de leer van de Trias Politica, stelt de VES.

Daarenboven wordt het vertrouwen in de politiek en politici nog verder geschaad. Op één moment plechtig beloven dat er een grondwetscommissie moet komen en eventueel de kiesregeling moet worden gewijzigd en dat het volk in een referendum zal mogen beslissen hierover staat haaks op de recente bedreigingen. Deze dictatoriale bedreiging past niet in een democratie. “Wij rekenen er dan ook op dat de drie andere coalitieleiders hun verantwoordelijkheid nemen en deze leider publiekelijk ter verantwoording roepen voor deze onacceptabele inbreuk op het gezamenlijk regeerakkoord 2020-2025”, benadrukt de VES.