Home Suriname PALU: Foute bedoelingen achter oprichting Surfin

PALU: Foute bedoelingen achter oprichting Surfin

15
0
palu:-foute-bedoelingen-achter-oprichting-surfin

foto


De PALU vroeg zich af in een persbericht van vorig jaar of de knullige manier waarop toen New Surfin NV door de regering was opgericht een gevolg was van onvoldoende kennis van zaken. Of was het een bewuste daad met foute bedoelingen? Met de  informatie die nu boven water komt blijkt dat de regering doelbewust bezig was met het onderbrengen van een discutabele lening onder een privé  NV. Het vermoeden wordt steeds harder dat de betrokken ministers en VHP-toppers kennelijk  de bedoeling hadden om slechts enkele ‘Friends and Families’ daar zeggenschap over te geven en zo zich te bevoordelen.

De verklaring van de president toen over New Surfin in De Nationale Assemblee (DNA) was dat er “procedurele fouten” zouden zijn gemaakt. De oprichting zou daarom nietig zijn. Uit de nu uitgelekte informatie blijkt dat de VHP willens en wetens bezig was met een privé NV waarin slechts enkele VHP‑toppers zeggenschap  hadden. Met de nodige staatsgaranties zou een lening met een  Italiaans bedrijf MAEC 87 SRL (of is het MAEC 48 SRL?) ondergebracht worden onder de opgerichte New Surfin.

De informatie dat er reeds een MoU-overeenkomst was getekend in december 2020 is bewust achtergehouden door de President. De reactie van de President op de nieuwe onthullingen roept nu al meer vragen op dan die beantwoordt, want het maakt niet uit dat de overeenkomst niet is doorgegaan. De intenties waren daar en de  President zal daarom ter verantwoording moeten worden geroepen door DNA nu  blijkt dat er belangrijke informatie is achtergehouden. Deze affaire vormt een verdere ondermijning van het vertrouwen in de president en de VHP-coalitie, meent de PALU.

Duistere bedoelingen

De PALU had er eerder op gewezen dat de betrokken ministers en VHP-toppers duidelijk andere, en zeg nu gerust “duistere ” bedoelingen hadden met New Surfin. De oprichting van New Surfin door enkele VHP-ministers als een privaatrechtelijke organisatie in plaats van een Staatsbedrijf, was een doelbewuste actie en geen procedurele fout. Dit blijkt ook uit het feit dat met het nieuwe, gecorrigeerde staatsbedrijf Suriname National & Foreign Investment NV (SUNFIN NV) tot op heden niets gedaan is, kennelijk vanwege de “vele pottenkijkers”.

Indien het hier zou gaan om oprechte bedoelingen om investeringen aan te trekken, waarom is de lening met MAEC 48/87 (of desnoods andere leningen) niet op een juiste manier gewoon doorgegaan en ondergebracht onder de nieuwe SUNFIN NV? De verklaring van de minister van Financiën dat door het IMF-programma de lening niet kon doorgaan klinkt heel erg ongeloofwaardig. Het IMF-programma was toen nog niet eens getekend en de regering is inmiddels nieuwe leningen aangegaan ondanks een getekend IMF-programma.

De nieuwe documenten over MAEC 87/48 SRL zullen toegevoegd moeten worden bij het verzoek aan het OM voor onderzoek en vervolging door de DNA-fractie van de NDP. De verklaringen door de ministers en de President kwamen vorig jaar al ongeloofwaardig over. Wat toen nog vermoedens waren blijkt steeds meer de harde waarheid te worden. Wie is MAEC 48/87? Vanwaar zijn de 2 miljard US Dollars afkomstig die Suriname mocht lenen tegen slechts 0.5% jaarlijkse rente en een grace periode van 5 jaren?

Waarom is in de getekende MoU strikte geheimhouding afgesproken zodanig dat communicatie over het overeengekomene zelfs niet per email maar slechts in persoonlijk overhandigd schrift en/of per fax moest plaatsvinden? Aan wie zou de US$120 miljoen commissie worden betaald? Volgens de PALU zullen de nieuwe feiten die nu op tafel liggen consequenties moeten hebben voor de betrokken ministers en VHP-deskundigen.