Home Suriname Vreedzaam: LVV schandalen stapelen zich verder op

Vreedzaam: LVV schandalen stapelen zich verder op

22
0
vreedzaam:-lvv-schandalen-stapelen-zich-verder-op

foto

Assembleelid Jennifer Vreedzaam (NDP)


Kort na de perikelen omtrent de aanbesteding van ureum door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij komen nu nog meer zaken boven water drijven bij dit ministerie die het daglicht schuwen.

In het eerste geval blijkt dat er een onderhandse aanbesteding gehouden is voor het aankopen van landbouw attributen ten behoeve van LVV onder andere brushcutters van het merk STIHL. Het opmerkelijke aan dit project is dat de eenheidsprijs voor een STIHL brush cutter SRD 70.000 is. Navraag bij diverse winkels levert een prijs op van rond de SRD 18.000 voor een brushcutter van hetzelfde merk. Ondanks het prijsverschil hemelsbreed is, is dit project toch aangeboden aan de Raad van Ministers ter goedkeuring.

In een ander geval blijkt er weer een onderhandse aanbesteding te zijn gehouden voor de levering en verwerking van 1.000 m³ klinkzand voor zandwegen in het district Saramacca. De eenheidsprijs die men hier heeft gehanteerd is SRD 1400 per kubieke meter klinkzand. Navraag bij diverse zandbedrijven laat zien dat een kubieke meter klinkzand gemiddeld SRD 300 kost. Bij de transport- en verwerkingskosten van de klinkzand op de zandwegen kan maximaal een SRD 100 bijkomen op de eenheidsprijs. De uiteindelijke eenheidsprijs zou niet hoger kunnen liggen dan SRD 400 voor een kubieke meter klinkzand, zie daar weer een hemelsbreed prijsverschil. Dit project is echter wel goedgekeurd binnen de Raad van Ministers.

Een opmerking die door velen zijn geplaatst is de omzeiling van de aanbestedings- en comptabele regels op LVV. Vele projecten worden onderhands aanbesteed waarbij de raming dichtbij de grens van SRD 1,5 miljoen ligt, om zodoende geen openbare aanbesteding te houden.    

Het derde geval betreft een recente trip van de directie van LVV naar het binnenland waarbij er een bedrag van ruim SRD 124.000 is geleend door een directielid van LVV bij de Melk Centrale Paramaribo NV. Zogenaamd was dit bedrag nodig om enige kosten te dekken, terwijl er flink gestoeid is met dit geld. Er is door LVV toen getracht om via het ministerie van Financiën dit bedrag terug te krijgen zonder succes. Een Staatsbedrijf als de Melkcentrale, dat met moeite het hoofd boven water probeert te houden, wordt middels zulke trucjes verder uitgemolken. Opvallend is dat hetzelfde directielid tevens in het bestuur van de Melkcentrale zit.

Voorts blijkt dat er nog steeds geen klaarheid is gebracht in de zaak waarbij er vermoedelijk grensoverschrijdend gedrag is getoond door een directielid van LVV in het district Nickerie jegens een secretaresse. Vermoedelijk lijkt er zand erover heen te zijn gegooid. In een soortgelijk geval op een ander ministerie is de desbetreffende directielid wel uit zijn functie gezet. Op LVV lijkt dit soort taferelen te worden gestimuleerd.

Op social media circuleren er beelden van het ressortkantoor van LVV te Wageningen die in een zeer deplorabele staat verkeert. Het is een onkan dat medewerkers anno 2022 nog onder zulke omstandigheden moeten werken. Vergeleken met de gelden die elders op LVV worden verbrast kan men onder andere dit kantoor renoveren en een betere werkomgeving creëren voor de medewerkers.

Ten slotte komen wij terug op de aanbesteding van het ureum project. Er zijn al 2 maanden verstreken na de ondertekening van de overeenkomst met de importeur. Echter is er nog geen enkel korrel ureum binnengehaald. De importeur handelt al in strijd met de voorwaarden uit de overeenkomst. Terwijl de rijstboeren druk bezig zijn met het bewerken van hun arealen en een deel al reeds heeft ingezaaid zal het niet lang duren voordat de roep uit de sector luider zal worden naar de beloofde “goedkope ureum”. 

Jennifer Vreedzaam

DNA-lid