Home Suriname EAS: Gefaseerde stroomtarieven gaan deze maand in

EAS: Gefaseerde stroomtarieven gaan deze maand in

54
0
eas:-gefaseerde-stroomtarieven-gaan-deze-maand-in

foto


De eerste fase van de tariefaanpassing van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) gaat in per factuurmaand juni doorgevoerd onder toezicht van de Energie Autoriteit Suriname (EAS). De stroomtarieven worden 15% aangepast in de eerste fase. In september gaat de tweede fase in met een tariefaanpassing van 10%. Er zal tevens een overbruggingstarief worden ingevoerd, welke geldt voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke verbruikers, waarbij voor het verbruik tussen 0-250 kWh een vast bedrag van SRD 50 zal worden betaald. Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief geldt de verhoging van september niet. Zij kunnen zich hiervoor slechts digitaal registreren via de  website van de EAS. Deze groep kan tot eind mei 2023 van het overbruggingstarief gebruik maken.

Burgers met een verbruik onder de 400kWh komen in aanmerking voor het overbruggingstarief. Voor de niet-huishoudelijke afnemers, zonder winstoogmerk zoals maatschappelijke organisaties, religieuze organisaties etc, geldt de subjectsubsidie. De voorwaarden voor deze afnemers, ook wel kwetsbare afnemers genoemd, biedt in de subjectsubsidieregeling een korting van 50% op de factuur. Deze regeling blijft ongewijzigd. Het registreren voor het overbruggingstarief of het aanvragen van de subjectsubsidie voor instellingen, kan vanaf 1 juni, alleen online geschieden, meldt de EAS.

In het derde kwartaal van 2021, zijn de tariefaanpassingen voor stroom aangekondigd door de regering. Die zijn noodzakelijk voor het garanderen van duurzame energie in de toekomst, stelt de EAS. De huidige uitdagingen in de energiesector worden structureel aangepakt om de economische groei en ontwikkeling te bevorderen. De continuïteit van bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening is namelijk essentieel, omdat de consequenties bij het wegvallen van de voorziening verstrekkend zijn en uiteindelijk kunnen leiden tot ontwrichting van de samenleving. Door structureel te werken aan duurzame oplossingen, kunnen in de toekomst zulke situaties worden voorkomen. De regering heeft voor de herstructurering bij NV EBS, een crisisteam benoemd dat bestaat uit: voorzitter Samuel Mehardjan, en overige leden: Roël Anijs, Harry Dorinnie, Richel Apinsa en een vertegenwoordiger van de vakbond. De tariefaanpassingen voor stroom worden gefaseerd doorgevoerd, om de burgers zoveel mogelijk tegemoet te komen. De regering doet er alles aan om de tariefaanpassing geleidelijk aan in te voeren.

“De tariefaanpassingen zijn volgens de EAS noodzakelijk voor de energiezekerheid en duurzaamheid van de sector. En tegelijkertijd wordt de interne organisatie van NV EBS geherstructureerd door een speciaal crisisteam dat is aangesteld door de regering”, zegt Dave Abeleven, directeur van de EAS. Er zullen dus huishoudens zijn, de grootste groep van meer dan 100.000, die een lagere factuur zullen ontvangen. Dit zijn de verbruikers die onder de 400 kWh per maand vallen. Zij komen namelijk ook in aanmerking voor het overbruggingstarief, waarvoor zij zich kunnen registreren. NV EBS zal via haar kantoren, hierin faciliteren, indien men hulp nodig heeft bij het online registreren. Het overbruggingstarief is alleen gunstig bij een verbruik tot 400kWh per maand.

De afkondiging van de Wet Energie Autoriteit Suriname en de Elektriciteitswet 2016, waren de eerste stappen in het proces van herstructurering van de energiesector. In de Elektriciteitswet zijn drie doelstellingen vastgelegd om de prestaties en duurzaamheid in de sector te verbeteren. De eerste is de verbetering van de beschikbaarheid van elektriciteit, de tweede is het zorgen voor de betaalbaarheid van de levering en de derde doelstelling is het verhogen van de milieukwaliteit.

Voor de komende periode zal de EAS samenwerken met alle stakeholders in de energiesector voor de tariefregulering van elektriciteitstarieven, aansluittarieven en subjectsubsidie. Het afronden en implementeren van het Elektriciteits Sector Plan (ESP). Het herstructureren van de elektriciteitsvoorzieningssector door: herstructurering van de organisatiestructuur en interne organisatie van de N.V. EBS. En de evaluatie, herziening en afronding van energie gerelateerde wet- en regelgeving door het ontwikkelen en monitoren van een samenhangend en duurzaam regelgevingskader voor het energiebeleid.