Home Suriname Ramsukul en Van Samson willen antwoorden Sabakuproject

Ramsukul en Van Samson willen antwoorden Sabakuproject

70
0
ramsukul-en-van-samson-willen-antwoorden-sabakuproject

foto

Het Sabakuproject in Paramaribo noord is opgekocht door de Staat. Er zijn reeds gronden uitgegeven, ook aan politici.


De Assembleeleden Kishan Ramsukul en Cedric van Samson van de VHP-fractie hebben president Chan Santokhi informatie gevraagd over het Sabakuproject in Paramaribo noord dat door de Staat is gekocht. Er waren reeds vragen hierover gesteld tijdens de begrotingsbehandeling, maar er zijn geen concrete antwoorden gegeven. Nu hebben zij een brief geschreven over deze kwestie.

Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in De Nationale Assemblee bevestigd dat dit verkavelingsproject aan de Emelie Alvaresstraat inderdaad is opgekocht door de Staat en hierdoor de kavels de status verkregen hebben van domeingrond. De kavels zijn vervolgens aangevraagd door enkele personen en inmiddels ook toegewezen. De minister van Financiën en Planning kon niet meteen aangeven wat het de Staat gekost heeft en heeft aangegeven deze informatie nader op te sturen.

De Assembleeleden stellen de volgende vragen:

– Waarom is het Sabakuproject door de Staat gekocht?

– De minister van GBB gaf aan dat er niet voldoende geld is voor het vergoeden van de eigenaren van gronden die geoccupeerd zijn (Sunnypoint en Ephraimzegen). Wat was de noodzaak voor het opkopen van dit project?

– Wanneer is dit project door de Staat gekocht en hoeveel heeft dit gekost?

– Is het openbaar bekendgemaakt dat dit project en de kavels zijn opgekocht door de Staat?

– Is het openbaar bekendgemaakt dat de kavels de status van domeingrond hebben?

– Wanneer zijn de gronden aangevraagd?

– Door wie zijn de gronden aangevraagd en aan wie zijn de gronden toegewezen?

– Naar informatie zijn de gronden toegewezen aan diverse hoogwaardigheidsbekleders. Waarom krijgen zij een voorkeursbehandeling?

– Welke criteria zijn gehanteerd bij het toewijzen van de gronden?

“Het verbaast ook excellentie, dat burgers heel lang moeten wachten op de afhandeling van hun aanvraag, terwijl buiten alle procedures om, prominenten wel een prioriteitsbehandeling krijgen. In het kader van transparantie en good governance vragen ondergetekenden u vriendelijk doch dringend om ons volledig te informeren over dit project. Indien nodig en mogelijk vragen wij u in algemeen belang de opkoop van dit project ongedaan te maken”, schrijven Ramsukul en Van Samson.