Home Suriname Regering overweegt aanpassing honorarium traditioneel gezag

Regering overweegt aanpassing honorarium traditioneel gezag

43
0
regering-overweegt-aanpassing-honorarium-traditioneel-gezag

foto

Minister Gracia Emanuël van ROS.


Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) deelt de mening van Assembleeleden om het honorarium van het traditioneel gezag te verhogen. Zij benadrukte echter dat het honorarium van de gezagsdragers een tegemoetkoming is en geen salaris. Aangezien deze groep geen ambtenaar is, komt zij volgens de minister niet in aanmerking voor de 17% salarisverhoging. Emanuël gaf aan dat deze kwestie de aandacht heeft van de regering e in regeringsverband reeds is besproken. De regering zal de mogelijkheden bekijken hoe het honorarium van het traditioneel gezag aan te kunnen passen.

Op de begroting van het ministerie is het programma Traditioneel Gezag Afro Surinamers Binnenland opgenomen. Dit is bedoeld voor de onderhoud van de relatie tussen het traditioneel gezag van de Afro Surinamers in het binnenland en de overheid. De kosten voor het organiseren van krutu’s en andere vormen van consultaties met het traditioneel gezag worden opgenomen onder dit programma. Het bedrag van SRD 700.000 is gereserveerd voor de transportkosten van opperhoofden om te reizen naar Paramaribo en voor het maken van badges voor de gezagsdragers.

Over de basya’s en kapiteins die nog geen beschikkingen hebben zei Emanuël, dat er een bepaalde procedure gevolgd moet worden, voordat een beschikking kan worden opgemaakt en getekend door de minister. “Allereerst komt er een voordracht vanuit het grootopperhoofd na afstemming met de familie, richting de districtscommissaris. De dc stuurt zijn of haar werkarmen richting het desbetreffende dorp en als alle zaken richtig zijn verlopen, stuurt de dc een advies richting de minister en aan de hand daarvan wordt een beschikking gemaakt”, legde de bewindsvrouw uit.

Decentralisatie

Wat de decentralisatie betreft, heeft het ministerie gewerkt aan de capaciteitsversterking van de dc’s. Met het oog op de financiële zelfstandigheid van districten en bestuursressorten is het volgens Emanuël van belang om aandacht te besteden aan de huidige wettelijke regelingen als het gaat om inkomsten voor de districten. “Deze behoeven aanpassing omdat de tarieven niet meer van deze tijd zijn en dus niet rendabel voor de districten. Willen wij meer resultaten halen uit het decentralisatieproces dan is het van belang dat de districten een financiële injectie krijgen om alle geplande projecten van de afgelopen periode daadwerkelijk te implementeren”, zei de minister.

Gedacht wordt aan het versterken van het bestuursapparaat, een financieel software systeem voor de districten dat past bij het financieel systeem van de centrale overheid, de vele civieltechnische projecten en een communicatieplan voor communicatie naar de burgers, stakeholders en anderen. Verder zal het ministerie een voorstel doen om de artikel 4 middelen van de interim-regeling financiële decentralisatie, aan te passen. “Met de opheffing van de Covid-19-maatregelen aangaande het samenscholingsverbod is het te verwachten dat de districten wederom inkomsten uit de openbare vermakelijkheden zullen innen”, stelde de bewindsvrouw.