Home Suriname CBvS: Alle vertrouwen in goed verloop 2e review IMF

CBvS: Alle vertrouwen in goed verloop 2e review IMF

31
0
cbvs:-alle-vertrouwen-in-goed-verloop-2e-review-imf

foto


Na een week van intensief overleg met het een missie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben de Surinaamse autoriteiten alle vertrouwen in een goed verloop van de tweede review van het IMF-programma. Hierna zal de volgende tranche van betalingsbalans- en begrotingssteun volgen ter verdere stabilisatie van de wisselkoers en financiering van het sociaal programma. Dit zegt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in een persbericht.

De IMF-missie was van 9 tot en met 13 mei in Suriname voor de tweede review van het overeengekomen Extended Fund

Facility-programma (EFF). Tijdens deze missie, onder leiding van IMF-functionaris Ding Ding, zijn gesprekken gevoerd met de o.a. de monetaire autoriteiten, de Deviezencommissie, de ministeries van Justitie & Politie, Sociale Zaken en Natuurlijke Hulpbronnen, commerciële banken en belangrijke maatschappelijke groepen in Suriname.

De gesprekken met de monetaire autoriteiten hadden betrekking op het gevoerd en nog te voeren budgettair en monetair beleid alsook op technische zaken waarover er nog enige onduidelijkheid bestond tussen Suriname en het IMF. Tijdens de gesprekken met de CBvS zijn de vorderingen die de Bank heeft geboekt inzake het nieuwe monetaire beleidsraamwerk uitvoerig besproken.

De IMF-missie was – volgens het persbericht van de CBvS – onder de indruk van de vorderingen die Suriname in het algemeen, en de CBvS in het bijzonder, tot nu toe hebben geboekt.De missie is zich bewust van de offers die de Surinaamse bevolking heeft moetenbrengen om een zekere mate van stabiliteit te bewerkstelligen, maar is hoopvol dat het sociaal programma van de Regering goed van de grond komt. Er liggen nog heel wat maatregelen in de pijplijn die Suriname zal moeten doorvoeren om tot een duurzaam herstel van de economie te geraken. Hiernaast dienen de autoriteiten deinternationale economische en politieke ontwikkeling, als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne goed te monitoren, daar deze vanwege hogere importprijzen ingrijpende gevolgen heeft voor het inflatieniveau en de koopkrachtvan de Surinaamse bevolking.