Home Suriname OM en NV Havenbeheer beogen structurele samenwerking

OM en NV Havenbeheer beogen structurele samenwerking

18
0
om-en-nv-havenbeheer-beogen-structurele-samenwerking

foto

Adreas Talea, directeur van NV Havenbeheer, leidt waarnemend pg, Garcia Parasingh, rond op de dr. Jules Sedney Haven. (Foto: NV Havenbeheer)


Het Openbaar Ministerie (OM) en de leiding van dr. Jules Sedney Haven werken aan een structurele samenwerking met elkaar. Waarnemend procureur-generaal Garcia Parasingh en enkele functionarissen van het OM hebben een bezoek gebracht aan de haven. Het bezoek is bedoeld om inzichtelijk te maken wat de ontwikkelingen en uitdagingen zijn binnen de havenoperaties welke 1 x 24 uur worden uitgevoerd door de terminal operators en de betrokken afdelingen van het havenbedrijf. Belangrijk voor het OM  is hoe N.V. Havenbeheer Suriname omgaat met het proces van aanhouding van goederen en/of vaartuigen door de ketenpartners (o.a. de douane) en het beslag.

Er is afgelopen maand een onderhoud geweest op het Parket met vertegenwoordigers van de N.V. Havenbeheer Suriname onder leiding van de algemeen directeur, Andreas Talea. De aanleiding van dit onderhoud was het langdurig blijven liggen van schepen en/of goederen onder beslag op de haven. Dit zorgt voor een grotere druk op de reeds beperkte opslagterreinen op de haven. Deze druk wordt mede ingegeven door het faciliteren van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de gas en olie-industrie, deelt het bedrijf mee.

De delegatie van het OM heeft ook een bezoek gebracht aan de terminal operators de VSH transport Mij en IPS/DP World Paramaribo. Met deze twee terminal operators heeft de N.V. Havenbeheer Suriname een Public Private Partnership relatie, welke verankerd is in een langdurige overeenkomst.

Met het onderhoud en het bezoek op de haven wordt er een structurele samenwerking tussen het OM en de N.V. Havenbeheer Suriname beoogd. Werkprocessen van beide organisaties zullen op elkaar worden afgestemd, opdat enerzijds opstopping/ophoping op de haven voorkomen wordt en anderzijds dat de justitiële autoriteiten binnen het kader van de wettelijke bepalingen, hun processen kunnen afronden.