Home Suriname HVB: Willekeur en machtsmisbruik funest voor democratie

HVB: Willekeur en machtsmisbruik funest voor democratie

148
0
hvb:-willekeur-en-machtsmisbruik-funest-voor-democratie

foto


Met grote verontwaardiging heeft de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) nota genomen van de reactie van de VHP als de grootste coalitiepartij naar aanleiding van de vrije val van de persvrijheid in ons land. Waar verwacht mag worden dat de regering haar standpunt in deze duidelijk kenbaar maakt aan de samenleving, merken wij juist dat integendeel wederom de vinger wordt gewezen naar het verleden. Deze opstelling die kenmerkend is vanaf het aantreden van deze regering, heeft bewezen contra productief en ontwikkeling belemmerend te zijn.

De vertrapping van grondrechten waaronder de vrijheid van meningsuiting in de donkere dagen van militaire dictatuur enkele decennia terug mag inderdaad NOOIT meer plaatsvinden en het is geboden dat de politiek en samenleving continue waakzaam blijven. Waakzaam en pro-actief omdat de vrijheid van meningsuiting en een vrije informatiestroom de belangrijkste steunpilaren zijn van een volwassen democratische samenleving. Onze wetgeving biedt anderzijds voldoende waarborgen aan genoegdoening jegens hen die zich bijvoorbeeld beledigd voelen of belasterd worden.

Regeringen moeten kritische signalen uit de samenleving niet beschouwen als aanvallen op het beleid maar integendeel gebruiken voor bijsturing van het beleid waar nodig. Het is de HVB evenwel gebleken dat er de laatste paar maanden een zodanige situatie is gecreƫerd die in schril contrast staat met hetgeen de regering heeft beloofd aan transparantie en eerbiediging van grondrechten. Zo verklaart onze vice president maanden na een schandelijke intimidatie van een journalist simpelweg dat het nu zijn beurt is de nationale pers te boycotten.

De demonstratieve arrestatie van burgers en mediawerkers op grond van vermeende opruiing, laster en smaad is de partij ook niet ontgaan en doet denken aan de voortekenen van een politiestaat. Een Staat waar de overheid naar willekeur mensen kan laten opsluiten zonder dat er een rechter aan te pas komt is het laatste wat Suriname nodig heeft. Daarom roept de HVB de regering dringend op dit pad van persboycot, willekeur en machtsmisbruik onmiddellijk te verlaten. Het siert de regering wanneer zij op basis van de nu zorgwekkende ranking op de World Press Freedom Index met de meeste spoed en zonder enige vrees het publiek debat openhoudt en in overleg treedt met de Surinaamse Vereniging van Journalisten.