Home Suriname Zunder: Veel werk aan de winkel voor de vakbeweging

Zunder: Veel werk aan de winkel voor de vakbeweging

146
0
zunder:-veel-werk-aan-de-winkel-voor-de-vakbeweging

foto

Vakbondsleider Armand Zunder


Voor de vakbeweging is er nog veel werk aan de winkel. “De koopkracht van de wrokomans is sterk achteruitgegaan. Dit geldt ook voor de gepensioneerden en personen met relatief lage vaste maandinkomens”. Dit zegt vakbondsleider Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) tevens voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie, op een vraag van Starnieuws. Hij staat stil bij de situatie van de werknemers op deze internationale Dag van de Arbeid. 

De voornaamste oorzaak van de achteruitgang van de koopkracht komt door de relatief hoge inflatie. Een inflatiecijfer van beneden de 10% zou werkbaar zijn, maar het afgelopen  jaar is de geregistreerde inflatie hoger dan 60% geweest. Deze uitdaging gaat door omdat de geldontwaarding, vooral door importinflatie ook dit jaar zal voortduren, constateert Zunder. Een tweede vraagstuk is de teruggelopen kwaliteit van de dienstverlening  in de gezondheidszorg. Dit brengt voor de wrokomans situaties van onzekerheid met zich mee, die op den duur ook de van invloed kunnen zijn op het afnemen van de al labiele koopkrachtsituatie. Werknemers moeten in zulke situaties beseffen dat indien zij zich verenigen zij beter in staat zijn om deze uitdagingen te trotseren.Wat is uw reactie op de enorme verdeeldheid in de vakbeweging, zelfs in de CLO?

“Verdeeldheid is nooit goed, terwijl het streven op eenheid, samenwerking en verbetering van welvaart en welzijn moet zijn gericht. Maar de verdeeldheid in de vakbeweging is niet opvallend en ook niet uniek in onze samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar de verdeeldheid in de politiek en ook in het bedrijfsleven. Ook daar is er streven naar eenheid, maar men is er nog lang niet. Ondernemers werken slechts in beperkte mate samen en het samenwerken in clusters is nog lang niet aan de orde. 

De verdeeldheid binnen de CLO is natuurlijk een lastig vraagstuk dat niet in het belang is van de landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden. Ravaksur heeft in ieder geval nadat dit bestuursconflict duidelijk was een poging gedaan om partijen op één lijn te krijgen. Dit is echter niet gelukt. Het is in het belang van de vakbeweging en in het belang van de doelgroep dat deze materie wel binnen een niet te lange termijn wordt opgelost.”

Hoe staan de werknemers ervoor?

“In feite hebben alle werknemers door de voortdurende inflatie koopkrachtverlies geleden. Dit kan vooral worden gemeten wanneer het loon of salaris wordt gedollariseerd. Personen die enkele jaren geleden de tegenwaarde van bijvoorbeeld US$ 600 verdienden zijn teruggevallen naar een koopkracht van US$ 400 of minder. Vele anderen zijn nu toe aan een veel lagere tegenwaarde van hun salaris in US$. En dan nog te bedenken dat bijna alle goederen die in ons land worden gebruikt, worden geïmporteerd. Dit is van grote negatieve invloed op het welvaarts- en welzijnsniveau van de wrokomans.

Het komt er op neer dat de grote meerderheid van de wrokomans op 1 mei veelal geen reden zullen hebben om wat hun koopkracht betreft in een jubelstemming te verkeren. De uitzonderingen zijn de wrokomans die een salaris in valuta hebben, of die de goudindustrie, of in de olie-industrie werkzaam zijn.”

Wat gaat er gebeuren om de situatie verder te verbeteren?

“Voor het verbeteren van de situatie is er helaas geen ‘quick fix’ of een toverstok. Voor de wrokomans geldt dat zij in elke situatie elke mogelijkheid die zich voordoet voor scholing, bijscholing of herscholing moeten aangrijpen om hun kennis en kunde op te krikken. Zij die dat doen zullen nu en in de toekomst kansen krijgen die zij kunnen benutten. Hierdoor kunnen de wrokomans persoonlijk hun rechtspositie en inkomens verbeteren. Ook moeten zij die dat ambiëren nagaan welke kansen zij zien om te kiezen voor het ondernemerschap.

Van de overheid wordt verwacht dat zij de private sector en met name het midden- en kleinbedrijf faciliteiten aanbiedt, waardoor ondernemers in deze categorie hun concurrentiepositie kunnen verbeteren en gemotiveerd kunnen worden om te investeren en hierdoor goede arbeidsplaatsen kunnen schepen.”Hoe is de relatie met regering en bedrijfsleven?

“Deze relatie is goed, maar kan natuurlijk altijd worden verbeterd. Wat de regering betreft, heeft het presidium van Ravaksur vrijdag een eerste kennismakings- en werkbespreking gehad met de nieuwe minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Steven Mac Andrew. Afgesproken is dat er een maandelijks overleg zal worden geïnstitutionaliseerd. Aan de orde zijn  geweest de vlotte introductie van het minimum uurloon, meer financiële middelen naar de afdeling Arbeidsinspectie en naar het SIVIS en meer middelen voor arbeidsmarktonderzoek, waardoor voortdurend data kan ten behoeve van het beleid beschikbaar kan komen.

Wat het bedrijfsleven betreft heeft Ravaksur al sedert eind vorig jaar een voorstel aan VSB en ASFA gedaan om op bipartiet niveau een platform voor overleg in te stellen. Wij kijken uit naar een antwoord op dit voorstel.”

Wat is de stand rond het minimum uurloon?

“Wij hebben de nieuwe minister vrijdag medegedeeld dat:

– Het huidige minimum uurloon dateert van 2019 en dat sedert dat jaar de inflatie de koopkracht van dat minimum uurloon behoorlijk heeft aangetast. Dit minimum uurloon is derhalve achterhaald;

– De aanpassing van het minimum uurloon zou op kort mogelijke termijn moeten plaatsvinden omdat degenen die nu moeten werken en leven van het achterhaalde minimum uurloon nu behoren tot de categorie wrokomans die als ‘werkende armen’ kunnen worden geclassificeerd;

– Het voorstel dat nu door de Loonraad is voorgesteld voor Ravaksur niet acceptabel is en dat het presidium van Ravaksur ook een al tegenvoorstel heeft gedaan,” zegt Zunder.