Home Suriname President: Er zal voldoende werkgelegenheid ontstaan

President: Er zal voldoende werkgelegenheid ontstaan

146
0
president:-er-zal-voldoende-werkgelegenheid-ontstaan

President Chan Santokhi steekt werknemers een hart onder de riem. Hij zegt in zijn boodschap op de Dag van de Arbeid dat veel werknemers nodig zijn. Er zullen 200 projecten worden uitgevoerd. Daarnaast staat het land aan de vooravond van ontwikkelingen op het gebied van olie- en gas. Er zal voldoende werkgelegenheid ontstaan. De president verwacht ook dat de economie minimaal zal groeien.

Jammer genoeg, heeft ook deze arbeidende klasse, nadelige gevolgen ondervonden van de Covid-19 pandemie.  De regering heeft er alles aangedaan, om gedurende de pandemie, ook deze klasse tegemoet te komen, om het leed te verzachten. De pandemie hebben we reeds onder controle, en de rust keert ook terug bij de arbeidende klasse, want dit is een belangrijke voorwaarde, voor het succesvol uitvoeren van een macro-economisch herstelprogramma.

Het treffen van de van herstelmaatregelen heeft niet direct geleid tot welvaart voor deze klasse, voor u, maar deze regering heeft wel met het herstelplan grote successen behaald, gezamenlijk met u, om een groot aantal schulden af te betalen en om een positieve kas over te houden. De macro economische indicatoren zijn ook zichtbaar verbeterd op basis van het herstelprogramma 2020-2022 van de regering, dat de leidraad vormt van haar financieel-economisch beleid

De herstelfase is inmiddels voorbij, nu zijn we in de stabilisatiefase, maar u heeft in de afgelopen tijd, toch moeten merken, dat de prijzen in de winkels stijgen, en dat ook de olieprijs omhoog is gegaan. Dit is echter wereldwijd het geval, waarbij veel factoren een rol spelen. Één van deze factoren is de nog gaande oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zo stond men gisteren, in Indonesië, in de rij, om zonnebloemolie te kopen. De wereld wordt op dit moment getroffen door veel factoren, maar deze regering zet Suriname op nummer één, waarbij wij doorgaan met de stabilisatiefase en blijven kijken naar hoe wij jullie allen tegemoet kunnen komen.

Ik maak mij, als uw president, sterk voor de werkgevers, alsook de werknemers. En dit doe ik met mijn regeerteam, met mijn ministers. Op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, hebben we een nieuwe minister. Minister Steven Mac Andrew, iemand met ruime ervaring op zowel werkgevers als werknemers gebied. Ook internationaal heeft hij ruime ervaring, zowel binnen de ILO alsook de Caricom. Op minister Mac Andrew rust de taak, om onze arbeidersklasse gereed te maken voor de ontwikkelingen die zich voordoen.

De verwachting is, dat al dit jaar de Surinaamse economie marginaal zal groeien. Daarom, in tripartiet overleg met de regering, zijn we in constant overleg met de werkgevers en werknemers. De belastingverlagingen, hebben een groot verschil gemaakt. De belastingverlichting was nodig, om de koopkracht te versterken. De belastingen laag houden, wil zeggen dat je meer geld houdt in je portemonnee.  Als je meer geld op zak hebt, mag je het geld uitgeven. Jij mag het zelf beslissen. En recentelijk, is hiernaast, nog is in tripartiet verband, de salarisaanpassing besproken en ook aangenomen.

En de komende periode zal de regering, ook hoog in het vaandel, dialoog, samenwerking en participatie, inclusiviteit, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in alle lagen binnen de samenleving uitvoeren. De arbeidende klasse gaat een zeer uitdagende periode tegemoet. Vanuit de regering zijn er 200 projecten geïnitieerd en goedgekeurd, die moeten worden uitgevoerd. Deze projecten, kunnen niet worden uitgevoerd zonder arbeiders. Er zal dus een vraag zijn naar arbeiders!

We staan ook aan de vooravond, van ontwikkelingen op het gebied van de gas- en oliesector. Ook op dat gebied, zal er werkgelegenheid ontstaan. In ons buurland Guyana, dat een voorsprong op ons heeft op gas en oliegebied, zien we nu al, dat er reeds een tekort is aan arbeiders. Laten wij als buurland, hier lering uit halen!

Wrokoman nanga wroko uma, er staan ons enorme uitdagingen te wachten. Het is daarom van eminent belang dat we samen met de nieuwe minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, onze arbeidende klasse, wetten en voorwaarden gereed hebben. Zo, kunnen de Surinaamse arbeiders optimaal inspelen op de mogelijkheden, die zullen ontstaan.

Brada nanga sisa, treffen jullie ook je voorbereiding, laat je opleiden, specialiseer je, zodat je gereed bent, voor de kansen, zodat ook u, zo goed mogelijk kan inspelen hierop. Als wij niet goed zijn voorbereid, zullen anderen hierop inspelen, en zullen we kansen missen. Srananmans, op deze Dag van de Arbeid, wil ik u vragen om na te gaan, hoe u als arbeidende klasse, het best kun inspelen op deze kansen. In tripartiet verband, kunnen we samen plannen beramen en uitvoeren.

We zijn als land in de fase beland, om onze economie samen ter hand te nemen. We moeten gaan produceren, om de economie tot bloei te brengen. Zonder productie, geen verbetering van de economie, maar zonder arbeid ook geen productie. Aan alle Srananmans, maar in het bijzonder de wrokomans en uma’s, wan switi wrokoman dey! Meki unu span anu makandra, fu tyari unu kondre go na fesi. Grantangi, GOD, bless you all!”