Home Suriname Meer dan 300 bevorderingen bij politie

Meer dan 300 bevorderingen bij politie

87
0
meer-dan-300-bevorderingen-bij-politie

foto

Minister Kenneth Amoksi in gesprek met een van de bevorderden in een naast hogere rang. (Foto: Juspol)


Ruim driehonderd politieambtenaren zijn vrijdag bevorderd. Dit is voor het KPS en zijn leden bijzonder, omdat bij de bevordering de ambtenaren hun beschikking gelijk in handen hebben gekregen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat de korpsleden het verdienen, omdat zij zich keihard hebben ingezet voor de dienst en de gemeenschap. De bewindsman heeft aangegeven dat deze verworvenheid, te danken is aan de inzet van het Interim-Management Team en de nieuwe korpsleiding.

De bevorderingen maken deel uit van afspraken die zijn overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer. Aan de bevorderingen zijn ook opleidingen gekoppeld. Echter zijn deze vanwege organisatorische redenen nog niet gestart. Voor deze groep is het de bedoeling dat zij na de bevordering zich aansluiten bij de opleiding waarvoor de werkgever zal zorgen, meldt het ministerie.

Waarnemend korpschef Ruben Kensen heeft zijn korpsleden op het hart gedrukt om zich met dezelfde ijver te blijven inzetten voor de dienst en de gemeenschap. Hij heeft hen opgeroepen zich keurig en volgens de geldende normen en waarden te gedragen. Dit, om te voorkomen dat zij hun eigen imago en dat van de organisatie schaden.

Zowel de minister als bondsvoorzitter Mielando Atompai zijn het met elkaar eens dat de opleidingen voor politieambtenaren, noodzakelijk zijn. De bondsvoorzitter heeft tijdens zijn speech gehamerd op het belang daarvan, alsook de afspraken die hieromtrent zijn gemaakt met het ministerie. De voorzitter heeft de bevorderden opgeroepen om ervoor te waken dat zij de zware druk van het werk alleen voor ondergeschikten laten. “Niet omdat u brigadier bent, moet u 17 aangiftes van de achttien, voor de aspirant-agent laten.”