Home Suriname Ramdin: Regering biedt alle hulp aan Brokopondo

Ramdin: Regering biedt alle hulp aan Brokopondo

89
0
ramdin:-regering-biedt-alle-hulp-aan-brokopondo

foto

Minister Albert Ramdin legt uit dat de regering vanaf het begin alle hulp aan Brokopondo heeft gegeven. (Foto: DNA)


De situatie in Brokopondo wordt nauwlettend gemonitord. Dit zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, heeft dinsdag in De Nationale Assemblee. De hulpverlening gaat door. Er zijn gisteren nog mensen geëvacueerd. Mensen worden opgevangen in het logeergebouw, terwijl anderen naar familie zijn. Er kunnen ook tenten worden opgeslagen voor opvang. De regering verleent hulp. Er zullen structurele oplossingen komen.

De minister merkte op dat er zeer veel hulp nodig is. De waterstand in het stuwmeer is nog steeds hoog en de verwachting is dat het zal blijven regenen. Daarom zijn alle spuigaten verder opengezet. President Chan Santokhi heeft voor vanavond experts uitgenodigd om zich te buigen over de situatie. Vrijdag zullen in de regering verdere besluiten worden genomen. De president heeft zich ook in het gebied georiënteerd, net als diverse andere leden van de regering. Een delegatie van De Nationale Assemblee is ook naar Brokopondo gegaan en heeft een presentatie gekregen van Staatsolie. Assembleevoorzitter Marinus Bee deelde mee dat het werk verder wordt verricht en er komt een vergadering.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte op dat cijfers nodig zijn om de situatie goed te kunnen evalueren. Hij wil weten of er een emergency en een communicatieplan is. Op basis van harde gegevens kan er een goed beeld verkregen worden. De noodzakelijke informatie blijft uit. BEP-fractieleider Ronny Asabina voerde aan dat Brokopondo crepeert. De kleppen worden nu zelfs van 6 voet naar 10 voet opengezet. Volgens hem onderschat de regering de situatie schromelijk en moet ze tot inkeer komen.

Obed Kanapé, fractieleider van de ABOP, merkte op dat Staatsolie niet via derden de samenleving moet bereiken, maar rechtstreeks moet communiceren. Er moet onderzoek komen en de samenleving moet weten wat er speelt. Staatsolie heeft bij de presentatie aan de delegatie van De Nationale Assemblee aangegeven dat er niet met een nieuw team wordt gewerkt, maar met de mensen die ook voor Suralco werkten. NPS-fractieleider Gregory Rusland stelde dat het beheer op zeer kundige wijze kan plaatsvinden, maar vanuit de organisatie moest de bevolking tijdig geïnformeerd worden. Ook hij vindt dat data nodig is om te kunnen evalueren wat er is gebeurd, zonder dat mensen worden beschuldigd.

VHP-fractieleider Asis Gajadien voerde aan dat een rampenbeheersingsplan in uitvoering is. Alle hulp wordt geboden. Uit data van regenval blijkt volgens Gajadien dat het vijf keer meer geregend heeft dan de jaargemiddelden van afgelopen 30 jaar. Hij vindt dat verwijten maken niet terecht zijn. Minister Ramdin betreurde de sentimenten die geuit zijn. Hij benadrukte dat de regering terstond hulp heeft geboden.