Home Suriname DNA-leden krijgen presentatie van Staatsolie over stuwmeer

DNA-leden krijgen presentatie van Staatsolie over stuwmeer

148
0
dna-leden-krijgen-presentatie-van-staatsolie-over-stuwmeer

foto

Assembleevoorzitter Marinus Bee legt uit dat de volksvertegenwoordigers zich ter plekke wilden oriënteren om een beter beeld te krijgen van de situatie. (Foto: DNA)


Tijdens een oriëntatiebezoek van De Nationale Assemblee aan de Afobakakrachtcentrale en een presentatie van Staatsolie, zijn onduidelijkheden over het spuien van water uit het stuwmeer deels weggewerkt. Assembleevoorzitter Marinus Bee merkte op dat in het college aandacht is gevraagd voor de wateroverlast door de hoge waterstand in het stuwmeer. “We hebben te maken met een serieus probleem. We hebben maar één dam en als we de informatie hebben ontvangen dat wat zich in het district afspeelt serieus te noemen is, hebben wij geen andere keus dan terstond een besluit te nemen, om ons persoonlijk te oriënteren in het gebied. Het volgen van de zaak vanaf een afstand kan zorgen voor een verkeerde inschatting aan de zijde van de leden”, zei Bee.

Naresh Soerdjbali heeft namens Staatsolie een presentatie gegeven over de hoge waterstand in het meer. Dit is te wijten

aan extreme neerslag door klimaatverandering, waardoor er gespuid moet worden. Gezien het water nooit een hoogte mag bereiken, waarbij het over de dam heen stroomt, is Staatsolie overgegaan tot de actie. Gebeurt dat toch, dan is het onvermijdelijk dat de dam bezwijkt. De gevolgen voor stroomafwaarts gelegen gebieden (inclusief Paramaribo) en de elektriciteitsvoorziening voor Suriname zullen rampzalig zijn.

Met cijfers is er aan de Assembleeleden een beter beeld gegeven van de waterstand in het meer, meldt DNA in een persbericht. Momenteel is het stuwmeer vol en is er geen bergingsruimte voor het water vanuit het Boven-Surinamegebied. Om de waterinstroom en uitstroom gelijk te houden heeft Staatsolie geen keus om over te gaan tot het spuien. Het spuien is nu gericht op het gelijk houden van het meer, om te voorkomen dat de waterstand het maximum overschrijdt. Na de presentatie heeft de delegatie een rondleiding gehad in het gebouw van de Brokopondo

Krachtcentrale en op de dam, om persoonlijk waar te nemen hoe hoog de waterstand is.

De uitgebreide presentatie van Staatsolie heeft ervoor gezorgd dat veel onduidelijkheden zijn weggewerkt stellen de parlementariërs. “Belangrijk is dat wij met de presentatie van Staatsolie gezien hebben dat veel onduidelijkheden weggewerkt zijn. We hebben ook gezien dat op zeer professionele wijze het beheren van de dam is overgenomen. Vanwege de klimaatverandering is er veel neerslag geweest en in de naaste toekomst zal er degelijk rekening daarmee gehouden moeten worden”, benadrukt Asis Gajadien, fractieleider van de VHP. NDP fractieleider Rabin Parmessar vindt het goed dat het parlement zich persoonlijk is gaan oriënteren. “We zijn geïnformeerd en wachten op additionele informatie van Staatsolie waarna wij op korte termijn met Staatsolie en andere relevante actoren bijeen zullen komen.”

De leden zijn er unaniem over eens dat de communicatie naar de gemeenschap toe verbeterd moet worden. Staatsolie zal effectief en helder moeten communiceren. “De mensen zitten met de onduidelijkheden en daaruit moeten ze gehaald worden, vooral als het gaat om zij die geleden hebben”, meent de BEP fractieleider Ronny Asabina. Daarnaast hebben de mensen inkomstenderving vanwege het feit dat zij hun have en goed hebben verloren. De onduidelijkheden moeten worden weggewerkt. De mensen hebben geruststelling nodig. Ook de ABOP fractieleider Obed Kanape is het mee eens dat betrokkenheid van de beheerder in de gemeenschap wenselijk is. “Als de gemeenschap aldaar beter geïnformeerd is over de dam zal er meer vertrouwen zijn”.

Voorzitter Bee deelde mee dat de directie van Staatsolie samen met het traditioneel gezag uitgenodigd zal worden om verder te praten over de situatie. “We gaan in Paramaribo verder en we zullen verschillende actoren bij betrekken.” Om een beter zicht te hebben op de problemen die klimaatverandering met zich meebrengt, zal het parlement een thema vergadering houden. Na het bezoek aan de Brokopondo Krachtcentrale is de delegatie afgereisd naar het Brokopondo centrum voor een onderhoud met de dignitarissen.

Behalve de voorzitter en fractieleiders maakten de leden Henk Aviankoi, Ronny Aloema, Niesha Jhakry, Fogatie

Aserie, Tashana Lösche, Wilsientje van Emden en Ivanildo Plein deel uitgemaakt van de delegatie. Ook de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, en de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport Gracia Emanuël, waren eveneens aanwezig.