Home Suriname Hulpgoederen voor getroffen dorpen in Brokopondo

Hulpgoederen voor getroffen dorpen in Brokopondo

91
0
hulpgoederen-voor-getroffen-dorpen-in-brokopondo

foto

Woningen in een aantal dorpen in Brokopondo hebben te kampen met wateroverlast. Deze huizen zijn in kaart gebracht door de bestuursdienst.


Bewoners die getroffen zijn door wateroverlast in Brokopondo, ontvangen hulpgoederen van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR). Reeds enkele dagen wordt de distributie van water opgepakt, omdat de waterbronnen vanwege wateroverlast buitenwerking zijn. Dorpen in Brokopondo zijn onder water komen te liggen vanwege het overtollige water dat vanuit het stuwmeer wordt afgevoerd.

Vanaf vandaag heeft het NCCR een begin gemaakt met het verstrekken van hulpgoederen, waaronder voedsel, laarzen en dekzeilen. Ook zal de veiligheid worden verhoogd om have en goed van burgers te beschermen. Staatsolie heeft twee vaartuigen beschikbaar gesteld om getroffen personen te verplaatsen. NCCR-coördinator kolonel Jerry Slijngard zegt dat burgers aan weerszijden van de Surinamerivier zijn getroffen. Het NCCR is bezig de situatie in het gebied verder te bekijken, meldt de Communicatiedienst Suriname.

De NCCR-coördinator geeft aan dat het onderlopen van de dorpen aan de noordzijde van de dam in verband staat met de overstromingen in het zuiden. “In de afgelopen tijd waarbij het de droge tijd zou moeten zijn, heeft het flink geregend, waardoor de bodem verzadigd is geraakt. Nu komen we in een periode waarbij de grote regentijd aanbreekt, dus hoe meer regens, hoe meer overtollig water we gaan krijgen, want de grond is al verzadigd en kan daardoor het water niet meer opzuigen. Het water gaat dan plekken opzoeken om naar de rivieren of kreken te stromen. Wat er vervolgens gebeurt, is dat de rivieren buiten hun oevers treden, met als gevolg dat gebieden onder water lopen. Het water van de rivieren gaat zich dan verzamelen in het stuwmeer. Normaliter wordt het water afgevoerd uit het stuwmeer door middel van turbines,” beschrijft Slijngard de situatie.

Om de kwaliteit van de stuwdam niet aan te tasten, mag het water in het stuwmeer niet hoger dan 264 ft. Het spuien zorgt ervoor dat veel water, richting de dorpen ten noorden van het stuwmeer stroomt. De situatie is thans zodanig dat er water terechtkomt op plekken waar dat nooit eerder het geval was. “Nu zijn wij bezig om na te gaan hoe wij deze mensen moeten ondersteunen. Gesprekken hierover zijn gaande tussen het NCCR, Staatsolie, de districtscommissaris en het traditioneel gezag.”